En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Organisationer


ORGANISATIONER

När man som individ drabbas av något som kräver samhällets stöd är det lätt att känna sig ensam. Eller att vara närstående till en drabbad. Det kan vara funktionshinder, utbrändhet, sociala händelser eller kanske av ekonomisk skäl. Anledningarna kan vara många. Många upplever lättnad när de träffar andra i samma situation som de själva och kan därmed komma vidare.
Här finns både organisationer som startats av kommuner och myndigheter med speciella fokus som finns ett stort behov av. Men även privata personer som startat organisationer där de känner att det behövs ett annat sätt att träffas än via myndighetsorganisationerna. Länkarna leder till organisationer som i sin tur likart inriktade organisationer har anslutit sig till.
I myndighetsorganisationerna finns det alltid utbildad personal. Hos brukarorganisationerna är det oftast personer med egna erfarenheter som driver föreningarna. Antingen med personliga erfarenheter eller som anhörig. 
 

MYNDIGHETSORGANISATIONER

Organisationer som finns här är startade på initiativ av en kommun eller en myndighet. De organisationer som i sin tur finns länkade på deras hemsidor kan vara brukarorganisationer. Brukarorganisationerna är inte bundna av tystnadsplikt.

Regionhandikapprådet

Regionhandikapprådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för 46 handikapporganisationer i Halland, Region Halland samt regionens lokala nämnder och övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden. Regionhandikapprådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.
Mer information

 

BRUKARORGANISATIONER

Brukarorganisationer har startats på privata initiativ. De finns väldigt många och ingen enhetlig sammanställd lista över alla. Dessa som är här har på eget initiativ samlat organisationer med liknande inriktning. Genom dessa kan du få reda på om det finns en brukarorganisation med de intresseområde som du har och om det finns i närheten av där du bor.
 

Brukarrådet Halland

Brukarrådet Halland är ett regionalt nätverk för missbruk och beroende. Nätverket består av ca 15 föreningar.
Följande föreningar ingår för närvande: KF Länken 67 Halmstad, KF Länken Falkenberg, Kungsbacka och Varberg, Sällskapet Länken Halmstad, Länk 80 Varberg, NBV/IOGT-NTO, Fontänhuset i Falkenberg, VågaVa, Kris, Unga Kris, RFHL Halmstad, LP-kontakten Falkenberg, RIA, Attention, Svenska Kyrkan.
Mer information om Brukarrådet Halland.


Hallandsrådet för psykiatribrukare

Hallandsrådet är en sammanslutning av sex föreningar i Halland, SAP Halland (Intresseföreingen för schizofreni och liknande psykoser), RSMH (Riksförbundet Social och mental Hälsa) samt ÅSS (Svenska Ångestsyndromsällskapet). Hallandsrådets uppgift är att representera psykiatribrukarna i möten och förhandlingar med Psykiatrin Halland.
Mer information på Hallandrådets hemsida.


NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH Halland bildades våren 2016 och består av fem organisationer:
• Autism & Aspergerföreningen Halland
• Riksförbundet Attention har två lokala föreningar: Halmstad/Hylte/Laholm samt Falkenberg/Varberg/Kungsbacka
• Falkenbergs Fontänhus
• Sociala arbetskooperativ som i sin tur har Knopster, 1trappaupp och Växtkraft
• SHEDO
Mer information om NSPH Halland
 

En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Aktuellt

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer