Falkenberg


SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet i Falkenberg

är ett myndighetsgemensamt team med uppdrag att hjälpa människor till en mer självständig tillvaro och en ökad livskvalitet. Vi erbjuder en samordnad rehabilitering där målsättningen är att deltagaren ska kunna komma ut i arbete eller studier.

Handläggarna i teamet kommer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, FAMI, Närsjukvården, Vuxenpsykiatrin samt Enheten för stöd och försörjning i Falkenbergs kommun.

Vår målgrupp är människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och som har en social, psykisk och/eller fysisk problematik där flera myndigheter behöver samarbeta kring personens rehabilitering. Tanken är att få en helhetssyn, därför arbetar vi utifrån individens perspektiv och kan erbjuda hela det utbud av insatser som finns hos de samverkande parterna. Vi arbetar med hela processen från medicinska utredningar och stöd i vårdkontakter till arbetsträning och anpassning av arbetssituationer.  

För att anmäla en deltagare fyller handläggare/kontaktperson hos någon av parterna i en remiss tillsammans med individen, och lämnar sedan remissen till oss. När vi har tagit emot remissen kallar vi individen till ett första möte med två av handläggarna i teamet. Därefter tar vi ställning till om Individsamverkansteamet kan ge rätt stöd. Man kan vara inskriven hos oss i upp till två år.

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Falkenberg. Se till att också individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig, kanske också med en rekommendation om fortsatt handläggning.

Om du vill nå oss kan du maila till ist.falkenber@sfhalland.se eller ringa 072-513 72 00. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet, inom någon annan organisation eller om du själv är intresserad av att delta i teamet.
 

Aktuellt

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning

Den 12 april inbjuds personal från Samordningsförbundets parter att delta i en grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning. Utbildare är Katarina Larborn, Region Halland och Pia Ryberg, Försäkringskassan. För mer info, se inbjudan nedan. Läs mer

Samordningsförbundet söker Projektledare/Koordinatorer till ESF-projektet PARADIGM.

Samordningsförbundet kommer under tre år bedriva ESF projektet PARADIGM och söker därför efter projektledare/koordinatorer. Projektet kommer att arbeta i Södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och utgå från Samordningsförbundet i Halmstad. Läs mer

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: Återträff Arbetsplatsambassadörer I Kungsbacka, Varberg och Falkenberg
Plats:
Folkets Hus Varberg
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg