Handlingsplan

 

SVG_Handlingsplan.jpg

SAMVERKANPLANER

Att samarbeta över myndighetsgränser kräver individens medgivande och att det sker under ordnade former. För att inte ansvar ska förskjutas över myndighetsgränser och för att integriteten ska behållas har en Regional- och Lokal överenskommelse gjorts hur processerna ska se ut beroende på situation.
Vi i Halland har alla tillsammans på myndigheter och kommuner uppnått mycket goda resultat genom vårt sätt att samarbeta. Detta är tack vare mångas insats och goda hjärta på alla nivåer. Varje person som genom vår gemenamma ansträngning blir hjälpt till ett bättre liv är en högvinst för individen och alla dess närstående. God läsning! 

 

Regional överenskommelse om samverkan – RÖK

– ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället.

Syfte: Syftet med överenskommelsen om samverkan är att med utgångspunkt i lagar och föreskrifter som reglerar parternas ansvar för insatser och samverkan tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde och former för samverkan. Överenskommelsen omfattar såväl verksamhet i egen regi som privata utförare med uppdrag från kommun eller region.
Mål: Personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet till återhämtning genom vård, stöd och rehabilitering
så att de, utifrån egna önskemål, kan leva i samhällsgemenskap med andra.
RÖK gjord 2016

 

Aktuellt

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning

Den 12 april inbjuds personal från Samordningsförbundets parter att delta i en grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning. Utbildare är Katarina Larborn, Region Halland och Pia Ryberg, Försäkringskassan. För mer info, se inbjudan nedan. Läs mer

Samordningsförbundet söker Projektledare/Koordinatorer till ESF-projektet PARADIGM.

Samordningsförbundet kommer under tre år bedriva ESF projektet PARADIGM och söker därför efter projektledare/koordinatorer. Projektet kommer att arbeta i Södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och utgå från Samordningsförbundet i Halmstad. Läs mer

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: Återträff Arbetsplatsambassadörer I Kungsbacka, Varberg och Falkenberg
Plats:
Folkets Hus Varberg
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg