En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Kalendarium


Fredagen den 27 Oktober KL 9.00
Tema: Styrelsemöte
Arrangör:
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Adress:
Storgatan 6, Halmstad
Mer om eventet:
Torsdagen den 9 November KL 8.30
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Adress:
Magasinsgatan 17
Föreläsare:
Katarina Larborn och Pia Ryberg
Mer om eventet:
Anmäl er direkt på denna hemsidan senast 27 oktober, och ange ev specialkost. Se mer om innehåll mm i dokumentet nedan.
Tisdagen den 14 November KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Kungsbacka
Adress:
Hotell Halland
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Onsdagen den 15 November KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Varberg
Adress:
Folkets hus
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Torsdagen den 16 November KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Halmstad
Adress:
Café Strandgatan 20
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Tisdagen den 28 November KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Halmstad
Adress:
Café Strandgatan 20
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Onsdagen den 29 November KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen
Arrangör:
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Adress:
Storgatan 6, Halmstad
Mer om eventet:
Måndagen den 4 December KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Kungsbacka
Adress:
Hotell Halland
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Tisdagen den 5 December KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Falkenberg
Adress:
Folkets hus
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Torsdagen den 7 December KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Laholm
Adress:
Gröna Hästen
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Fredagen den 8 December KL 9.00
Tema: Styrelsemöte
Arrangör:
Plats:
Varberg
Adress:
Lokal meddelas senare
Mer om eventet:
Måndagen den 11 December KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Hylte
Adress:
Forum
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!
Tisdagen den 12 December KL 8.15
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Arrangör:
Samordningsförbundet i Halland
Plats:
Varberg
Adress:
Folkets hus
Föreläsare:
Religionsvetarna och Röda Korset, Göteborg
Mer om eventet:
Psykisk ohälsa är ett stort och allvarligt problem bland asylsökande och nyanlända. Samtidigt finns det betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Utbildningen syftar till att bidra med större kunskap kring migration och psykisk ohälsa utifrån olika perspektiv. I fokus hamnar trauma post-migratorisk stress och PTSD, men också transkulturella aspekter såsom olika förhållningssätt till vård, kulturspecifika uttryck, samt olika behandlingsmetoder. Utbildare är Religionsvetarna och Röda korset, Göteborg. Målgrupp för denna utbildning är: Handläggare och personal inom Arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland och Försäkringskassan som i sitt arbete möter personer i etableringsfasen samt personer som nyligen avslutat den. OBS! Vi kan ta emot 40 personer/tillfälle. Maxantal från respektive myndighet är 6-8 pers/utbildningstillfälle. Först till kvarn..!

Kalendarium

Onsdagen den 26 Oktober KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Torsdagen den 3 November KL 13.30
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 30 November KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]
Torsdagen den 15 December KL 13.30
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 18 Januari KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]
Fredagen den 27 Januari KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Torsdagen den 9 Februari KL 9.00
Tema: WORKSHOP - förebyggande samordnande insatser kring ungas psykiska hälsa / Norra Halland [Läs mer]
Torsdagen den 16 Februari KL 13.00
Tema: WORKSHOP - förebyggande samordnade insatser kring ungas psykiska hälsa / Södra Halland [Läs mer]
Torsdagen den 2 Mars KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]
Fredagen den 17 Mars KL 13.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 5 April KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]
Fredagen den 21 April KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 10 Maj KL 9.00
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning [Läs mer]
Fredagen den 19 Maj KL 8.45
Tema: Social upphandling - Vad är det, hur gör man? [Läs mer]
Onsdagen den 24 Maj KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]
Fredagen den 2 Juni KL 9.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Måndagen den 28 Augusti KL 8.15
Tema: Kompetensdag 1 28/8 [Läs mer]
Tisdagen den 29 Augusti KL 8.30
Tema: Kompetensdag 2 29/8 [Läs mer]
Onsdagen den 6 September KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]
Onsdagen den 13 September KL 8.15
Tema: Möjligheternas Möten [Läs mer]
Torsdagen den 14 September KL 12.00
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens 14-15/9 Lunch till lunch [Läs mer]
Fredagen den 15 September KL 13.00
Tema: Styrelsemöte [Läs mer]
Onsdagen den 18 Oktober KL 9.00
Tema: Beredningsgruppen [Läs mer]

Aktuellt

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa
Plats:
Kungsbacka