Remisser/blanketter

Remisser

Under den här fliken samlas alla arbetsdokument som rör konsultation, remisser och andra gemensamma arbetsdokument och protokoll. Vissa material återfinns även på andra ställen här på hemsidan. Har du glömt var kan du alltid leta här.


Gemensamma blanketter
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Underlag från socialen till läkare 2016-03-22
Avslutsblankett 2017-02-14
IST Falkenberg
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss för konsultation Falkenberg 2016-03-22
Remiss Falkenberg 2016-10-13
IST Halmstad/Hylte
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag Halmstad/Hylte 2016-03-22
Remiss IST Halmstad/Hylte 2017-05-16
Remiss Konsultation Halmstad/Hylte 2017-05-16
IST Kungsbacka
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag 2017-03-03
Remiss för konsultation Kungsbacka 2017-03-03
Remiss IST Kungsbacka 2017-03-03
Konsultationsutvärdering 2017-09-20
IST Laholm
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss IST Laholm 2017-11-01
Remiss för konsultation Laholm 2016-03-22
Information konsultativt uppdrag Laholm 2016-05-12
IST Varberg
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Konsultationsremiss Varberg 2017-01-25
Information konsultativt uppdrag Varberg 2016-06-01
Remiss IST Varberg 2016-10-13
Växa
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Avslutsblankett Kompleterande frågor SUS 2017-06-22
Syftesblanketten VÄXA 2016-11-16
Kompletterande frågor SUS-IN Start 2017-06-22

Aktuellt

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning

Den 12 april inbjuds personal från Samordningsförbundets parter att delta i en grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning. Utbildare är Katarina Larborn, Region Halland och Pia Ryberg, Försäkringskassan. För mer info, se inbjudan nedan. Läs mer

Samordningsförbundet söker Projektledare/Koordinatorer till ESF-projektet PARADIGM.

Samordningsförbundet kommer under tre år bedriva ESF projektet PARADIGM och söker därför efter projektledare/koordinatorer. Projektet kommer att arbeta i Södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och utgå från Samordningsförbundet i Halmstad. Läs mer

Förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

Kartläggning och behovsanalys av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa Läs mer

Nio utbildningsomgångar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer

Förbundet erbjuder nio utbildningsomgångar per år under 2016 och 2017 inom konceptet Arbetsplatsambassadörer Läs mer

Kalendarium

Tema: Återträff Arbetsplatsambassadörer I Kungsbacka, Varberg och Falkenberg
Plats:
Folkets Hus Varberg
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg