Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

INNANFÖRSKAP

Vårt gemensamma mål är att de individer vi stöttar ska ha så självständiga liv som möjligt och kunna försörja sig själva

Händer i Halland

Använder er verksamhet dialog- och skattningsverktyget SKAPA-materialet idag?

Nu finns en utvecklad version av användarmanualen SKAPA 2.0 för handledare/coacher samt ett arbetshäfte på lättläst svenska för deltagare.

 

Dialog- och skattningsverktyget bygger på forskning från Vaeksthuset i Danmark, där forskarna har undersökt vad som fungerar allra bäst för att hjälpa människor till jobb eller studier.

 

Verktyget som vi kallar SKAPA 2.0 finns dels som en användarmanual för handledare/coacher och dels som en version för deltagare på lättläst svenska.

 

Verktyget är ett stöd i att följa deltagarnas utveckling mot arbete och studier och skapa en god dialog mellan deltagaren och handledaren/coachen.

Individsamverkansteamet

För att stödja dig som deltagare till att delta i olika processer för rehabilitering, studier, praktik och så småningom komma ut i arbetslivet har vi skapat ett individsamverkansteam i länet.

 

Teamen representeras av personal  från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionens psykiatri/närsjukvård.

Se gärna vår film för mer information, eller klicka på knappen nedan för att läsa mer om vad vi gör.

Kille och tjej som skrattar och kramas

Myndigheter samarbetar
så att fler kan jobba och
försörja sig själva

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen

För ett ökat innanförskap

En av flera viktiga uppgifter är att hjälpa våra deltagare att komma ut i praktik, för att så småningom få en anställning. I filmen här nedan får vi följa Malin och höra om hur hon fick hjälp av Samordningsförbundet.