Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

INNANFÖRSKAP

Myndigheter samarbetar så att fler
kan jobba och försörja sig själva

Fem stycken olikfärgade rep flätade om varandra symboliserar de olika samarbetande enheterna. Kommunerna, försäkringskassan, individen, arbetsförmedlingen och region halland.

Individsamverkansteam

För att stödja dig som deltagare till att delta i rehabiliteringprocesser, studier, praktik och så småningom komma ut i arbetslivet har vi skapat individsamverkansteam i länet.

Teamen representeras av personal  från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionens psykiatri/närsjukvård.

Tre unga kvinnor sitter vid ett bord med sina datorer, de pratar och skrattar

”Vårt gemensamma mål är att de individer vi stöttar ska ha så självständiga liv som möjligt och kunna försörja sig själva”

Aktuellt

Fem personer som sitter i soffa och fåtöljer och pratar med varandra
Aktuellt

Personal sökes

Halmstad 221206 Samordningsförbundet söker handledare till den operativa delen av Individsamverkansteamet i Falkenberg och Varberg Samordningsförbundet har funnits sedan 2010 och består av parterna Försäkringskassan,

Läs mer →

För ett ökat innanförskap

En av flera viktiga uppgifter är att hjälpa våra deltagare att komma ut i praktik, för att så småningom få en anställning. I filmen här nedan får vi följa Malin och höra om hur hon fick hjälp av Samordningsförbundet. 

Vad händer i Halland

Håll koll på vårt kalendarium för kommande utbildningar, nätverksträffar mm.