Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Nu startar vi upp grupper inom IST – Progress!

Händer på ett bord

IST/Progress  Att förbereda sig inför ett framtida jobb eller studier i grupp har visat sig vara framgångsrikt. Därför finns nu även gruppverksamheten Progress inom våra Individsamverkansteam.   Grupprogrammet innehåller förutom individuellt stöd, bl.a. föreläsningar, vägledning, arbetsmarknadskunskap, studiebesök, arbetsträning och hälsofrämjande insatser. Gruppverksamheten, som varar i 12 veckor, följt av minst 4 veckors arbetsprövning, startar med […]