Förnyat Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP

bild handslag

Samordningsförbundet har tillsammans med Skoopi Halland tecknat ett nytt IOP-avtal. Skoopi Halland är den regionala medlemsföreningen för arbetsintegrerande social företag (ASF). Det finns åtta ASF i länet och tillsammans har de 75 anställda och nästan lika många som arbetsprövar på företagen. Syftet med IOP är att ge möjligheter till individuellt stöd och handledning för anställda […]

Välkommen till vår nya hemsida!

Bild på någon som skriver på en dator

Som ni nu ser har vi uppdaterat vår hemsida med en ny layout och lite nya funktioner. Sidan är tillgänglighetsanpassad enligt riktlinjerna från WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Utveckling Saker kommer att fortsätta att utvecklas här på hemsidan och vi kommer att fortsätta att lista aktualiteter och olika event som vi håller i, så välkommen […]