Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Konsultativa delen av IST avslutas 1 september

Från och med september avslutas den konsultativa delen av IST i nuvarande form. Det innebär att sista dag för inkommande konsultationer är den 9 augusti. Just nu ser vi över ett framtida arbetssätt. Mer information kommer.

Kort uppehåll för IST under sommaren 2024

Individsamverkansteamen i Halland kommer göra en kortare paus i det konsultativa arbetet inom våra Individsamverkansteam i sommar.   Under veckorna 29-31 hanteras inte remisser eller konsultationer i våra team i Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg och Kungsbacka.   Under veckorna 28-31 hanteras inte remisser eller konsultationer i Falkenberg.   De deltagare som är inskrivna i våra […]

Handledarutbildning för öppna arbetsplatser

Målgrupp: Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som handledare för personer i arbetsprövning, i första kontakten med en arbetsgivare eller som på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden. Utbildningen passar också de medarbetare som fungerar som handledare för praktikanter. Efter genomförd utbildning ska du som deltagare: Fått en ökad förståelse för hur din arbetsplats […]