Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Parterna berättar

SFhallands knut som symboliserar ett samarbete

Under 2024 genomför Samordningsförbundet i Halland tillsammans med sina parter: Region Halland, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett antal gemensamma kunskapspass.   Syftet med Parterna berättar är att vi ska få mer kunskap och förståelse för varandras uppdrag och när och hur vi kan samverka med varandra, samt utifrån vilka behov.   Först ut är Arbetsförmedlingen […]

Informationträff om Finansiell samordning och Samordningsförbundet i Halland

Personer som lyssnar på ett föredrag

För dig som chef för en verksamhet inom någon av förbundets parter. Förbundschef Samuel Grahn berättar om den Finansiella samordningen på ett nationellt plan och beskriver de insatser och andra samverkansytor som förbundet finansierar i Halland. – Vad finns för möjligheter att utveckla den lokala välfärden med samordningsförbund som ett av verktygen? Se datum nedan: […]

Informationsträffar om individsamverkansteamen i Halland

Personer som skrattar och lyssnar på ett föredrag

För dig som möter individer i behov av samordnade insatser för att nå arbete eller studier och är nyfiken på vad vi gör och hur vi kan samarbeta med dig?   Samordningsförbundet i Halland har fem Individsamverkansteam som tillsammans representerar alla kommuner i Halland; Laholm, Halmstad/Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Individsamverkansteamens målgrupp är personer 16–64 […]

DEPÅ vintern 23/24

Logotyp för Depå

Depå föreläsningar 2023 och 20245/12 10:00 – Self talk – Albin Föreläsningen syftar till att ge kunskap om hur vårt mående och tankar hör ihop. Genom att få förståelse för varför vissa tankar uppkommer och hur vi kan hantera dem kan vi hjälpa oss själva att få en mer balanserad vardag.Anslut till konversationen (microsoft.com)   […]

Välkommen till vår nya hemsida!

Bild på någon som skriver på en dator

Som ni nu ser har vi uppdaterat vår hemsida med en ny layout och lite nya funktioner. Sidan är tillgänglighetsanpassad enligt riktlinjerna från WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Utveckling Saker kommer att fortsätta att utvecklas här på hemsidan och vi kommer att fortsätta att lista aktualiteter och olika event som vi håller i, så välkommen […]