Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Agenda 2030

Ingen ska lämnas utanför

Hur kan vi bidra till Social hållbarhet på våra arbetsplatser, på ett konkret och relevant sätt? Genom de globala målen, Agenda 2030 lovar vi att skapa en bättre framtid, inte bara för de flesta, utan för alla. En framtid där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att leva rika och meningsfulla liv. En viktig […]