Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Handledarutbildning för öppna arbetsplatser

Handledarutbildning – för öppna arbetsplatser i Halland Målgrupp: Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som handledare för personer i arbetsprövning, i första kontakten med en arbetsgivare eller som på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden. Utbildningen passar också de medarbetare som fungerar som handledare för praktikanter. Efter genomförd utbildning ska du som deltagare: Fått […]

DEPÅ vintern 23/24

Logotyp för Depå

Depå föreläsningar 2023 och 20245/12 10:00 – Self talk – Albin Föreläsningen syftar till att ge kunskap om hur vårt mående och tankar hör ihop. Genom att få förståelse för varför vissa tankar uppkommer och hur vi kan hantera dem kan vi hjälpa oss själva att få en mer balanserad vardag.Anslut till konversationen (microsoft.com)   […]

Välkommen till vår nya hemsida!

Bild på någon som skriver på en dator

Som ni nu ser har vi uppdaterat vår hemsida med en ny layout och lite nya funktioner. Sidan är tillgänglighetsanpassad enligt riktlinjerna från WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Utveckling Saker kommer att fortsätta att utvecklas här på hemsidan och vi kommer att fortsätta att lista aktualiteter och olika event som vi håller i, så välkommen […]

Nu startar vi upp grupper inom IST – Progress!

Händer på ett bord

IST/Progress  Att förbereda sig inför ett framtida jobb eller studier i grupp har visat sig vara framgångsrikt. Därför finns nu även gruppverksamheten Progress inom våra Individsamverkansteam.   Grupprogrammet innehåller förutom individuellt stöd, bl.a. föreläsningar, vägledning, arbetsmarknadskunskap, studiebesök, arbetsträning och hälsofrämjande insatser. Gruppverksamheten, som varar i 12 veckor, följt av minst 4 veckors arbetsprövning, startar med […]