Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Agenda 2030

Ingen ska lämnas utanför

Hur kan vi bidra till Social hållbarhet på våra arbetsplatser, på ett konkret och relevant sätt? Genom de globala målen, Agenda 2030 lovar vi att skapa en bättre framtid, inte bara för de flesta, utan för alla. En framtid där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att leva rika och meningsfulla liv. En viktig […]

Depå våren 2023

Logotyp för Depå

Nedan följer vårens föreläsningar. För att delta klicka på länken under varje föreläsning, de är endast aktiva under utsatt datum och tid. 28/3 kl 10:00 – Sätta mål Maria Nilsson Syfte: Informationen syftar till att se nyttan med att sätta upp specifika, realistiska, attraktiva och mätbara mål för att tydligt kunna skapa de förändringar man […]

Individsamverkansteamen spetsar kompetensen!

Under våren 2023 går alla handledare inom våra Individsamverkansteam en certifieringsutbildning inom JobMatch Talent och JobMatch Career.   JobMatch Talents kvalitetscertifierade arbetspsykologiska tester tillsammans med karriärguiden JobMatch Career visar möjligheter i arbetslivet på individuell nivå, utifrån personliga drivkrafter och egenskaper.   Det guidar och ger inspiration på vägen till nya yrkesroller och individens talanger och […]

Välkommen till vår nya hemsida!

Bild på någon som skriver på en dator

Som ni nu ser har vi uppdaterat vår hemsida med en ny layout och lite nya funktioner. Sidan är tillgänglighetsanpassad enligt riktlinjerna från WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Utveckling Saker kommer att fortsätta att utvecklas här på hemsidan och vi kommer att fortsätta att lista aktualiteter och olika event som vi håller i, så välkommen […]

Nu startar vi upp grupper inom IST – Progress!

Händer på ett bord

IST/Progress  Att förbereda sig inför ett framtida jobb eller studier i grupp har visat sig vara framgångsrikt. Därför finns nu även gruppverksamheten Progress inom våra Individsamverkansteam.   Grupprogrammet innehåller förutom individuellt stöd, bl.a. föreläsningar, vägledning, arbetsmarknadskunskap, studiebesök, arbetsträning och hälsofrämjande insatser. Gruppverksamheten, som varar i 12 veckor, följt av minst 4 veckors arbetsprövning, startar med […]