Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Parterna berättar del 3

Den 31 maj är det dags för del tre av initiativet ”Parterna berättar” som gemensamt drivs av: Region Halland, Hallands kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att sprida kunskap och förståelse för varandras uppdrag och gynna samverkan.  Vid detta tillfälle är det dags för Socialförvaltningen i Varbergs kommun att berätta om Ekonomiskt Bistånd. Detta sker via Teams […]

Parterna berättar del 2

Parterna berättar Halmstad kommun, Arbetsmarknad och Försörjning

Den 12 april är det dags för del två av initiativet ”Parterna berättar” som gemensamt drivs av: Region Halland, Hallands kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att sprida kunskap och förståelse för varandras uppdrag och gynna samverkan.    Vid detta tillfälle är det dags för Arbetsmarknad och Försörjning som kommer att berätta om sin verksamhet under […]

Handledarutbildning för öppna arbetsplatser

Målgrupp: Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som handledare för personer i arbetsprövning, i första kontakten med en arbetsgivare eller som på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden. Utbildningen passar också de medarbetare som fungerar som handledare för praktikanter. Efter genomförd utbildning ska du som deltagare: Fått en ökad förståelse för hur din arbetsplats […]

Parterna berättar del 1

SFhallands knut som symboliserar ett samarbete

Under 2024 genomför Samordningsförbundet i Halland tillsammans med sina parter: Region Halland, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett antal gemensamma kunskapspass.   Syftet med Parterna berättar är att vi ska få mer kunskap och förståelse för varandras uppdrag och när och hur vi kan samverka med varandra, samt utifrån vilka behov.   Först ut är Arbetsförmedlingen […]

Informationträff om Finansiell samordning och Samordningsförbundet i Halland

Personer som lyssnar på ett föredrag

För dig som chef för en verksamhet inom någon av förbundets parter. Förbundschef Samuel Grahn berättar om den Finansiella samordningen på ett nationellt plan och beskriver de insatser och andra samverkansytor som förbundet finansierar i Halland. – Vad finns för möjligheter att utveckla den lokala välfärden med samordningsförbund som ett av verktygen? Se datum nedan: […]

INSTÄLLT – Informationsträffar om individsamverkansteamen i Halland

För dig som möter individer i behov av samordnade insatser för att nå arbete eller studier och är nyfiken på vad vi gör och hur vi kan samarbeta med dig? Samordningsförbundet i Halland har fem Individsamverkansteam som tillsammans representerar alla kommuner i Halland; Laholm, Halmstad/Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Individsamverkansteamens målgrupp är personer 16–64 år […]