Nätverkslunch Leave No One Behind

Leave no one behind

Hur kan vi bidra till Social hållbarhet på våra arbetsplatser, på ett konkret och relevant sätt? Genom de globala målen, Agenda 2030 lovar vi att skapa en bättre framtid, inte bara för de flesta, utan för alla. En framtid där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att leva rika och meningsfulla liv. En viktig […]

Personal sökes

Fem personer som sitter i soffa och fåtöljer och pratar med varandra

Halmstad 221206 Samordningsförbundet söker handledare till den operativa delen av Individsamverkansteamet i Falkenberg och Varberg Samordningsförbundet har funnits sedan 2010 och består av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Halland och länets sex kommuner. Syftet med förbundet är att ”arbeta för att utveckla samordnad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning samt för […]

Förnyat Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP

bild handslag

Samordningsförbundet har tillsammans med Skoopi Halland tecknat ett nytt IOP-avtal. Skoopi Halland är den regionala medlemsföreningen för arbetsintegrerande social företag (ASF). Det finns åtta ASF i länet och tillsammans har de 75 anställda och nästan lika många som arbetsprövar på företagen. Syftet med IOP är att ge möjligheter till individuellt stöd och handledning för anställda […]

Välkommen till vår nya hemsida!

Bild på någon som skriver på en dator

Som ni nu ser har vi uppdaterat vår hemsida med en ny layout och lite nya funktioner. Sidan är tillgänglighetsanpassad enligt riktlinjerna från WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Utveckling Saker kommer att fortsätta att utvecklas här på hemsidan och vi kommer att fortsätta att lista aktualiteter och olika event som vi håller i, så välkommen […]

Nu startar vi upp grupper inom IST – Progress!

Arms on the table

IST/Progress  Att förbereda sig inför ett framtida jobb eller studier i grupp har visat sig vara framgångsrikt. Därför finns nu även gruppverksamheten Progress inom våra Individsamverkansteam.   Grupprogrammet innehåller förutom individuellt stöd, bl.a. föreläsningar, vägledning, arbetsmarknadskunskap, studiebesök, arbetsträning och hälsofrämjande insatser. Gruppverksamheten, som varar i 12 veckor, följt av minst 4 veckors arbetsprövning, startar med […]