NYHETSBREV AUGUSTI 2019

NYHETSBREV AUGUSTI 2019

800x400pxl_Våld i nära relationer_SFHalland.jpg
SF Halland är ett av sju förbund när nationellt metodutvecklingsprojekt lanseras

I juni fick vi det stärkande beskedet att Samordningsförbundet i Halland är ett av sju förbund som utsetts att ingå i projektet ”Våld i nära relationer”. 

Under 2018 utlyste Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) en intresseanmälan att ingå i ett pilotprojekt under 18 månader för att utveckla samverkan inom våld i nära relationer. Detta är ett regeringsuppdrag som gått genom Socialstyrelsen till NNS. Vi kommer att utgå från Individsamverkansteamet i Varberg i projektet och det innebär utbildning, stöd och uppföljning från nationellt håll för teamet. Syftet är att sprida erfarenheter och slutsatser till alla Samordningsförbund i landet.

Första utbildningsdagen går av stapeln 26 september

för att efterföljas av ett nationellt startskott med workshop med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i oktober.

 Tre_guldhjälmar_SFH_i_Almedalen2019.jpg
Stor potential för kommunerna med Social hänsyn vid upphandling

 

I somras var förbundet inbjudet till Almedalsveckan för att sprida våra erfarenheter av att jobba med social hänsyn i upphandlingar. En enkel metod som alla vinner på enligt Carl Nyblom från Samordningsförbundet i Halland.


— Idag ställs ofta miljökrav vid upphandlingar och på samma sätt kan man ställa ett socialt krav för att nå sociala effekter. Det kan vara att företagen erbjuder praktik, traineeplatser eller anställning för de som har en lite svårare bakgrund, säger Carl Nyblom. Gensvaret från företagens sida har varit positivt, de vill vara med och bidra. Erfarenheten så här långt är att det inte heller påverkar priset. 

Upphandlingsmyndighetens undersökning från 2018 visar att 80 procent av kommunerna har styrdokument som säger hur man ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar, men det är bara 2,1 procent som aktivt gör det. De offentliga aktörerna har duckat lite för denna fråga för att den skulle vara komplex men genom att bygga upp lokala nätverk mellan upphandlingsenheter och arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedling är en stor del av problematiken löst.

Här finns en fantastisk potential menar Carl Nyblom: — I Halland har vi funnit ett enkelt sätt att snabbt komma igång med detta arbete. Skriv in i upphandlingen: ”Vinnande leverantör förbinder sig att ha ett samtal med upphandlande myndighet om hur social hänsyn kan tas.” Låt leverantören vara med och föreslå lösningar i en dialog, ofta ser de fler möjligheter att bidra än vad vi myndigheter gör.


Och alla vinner på att ta social hänsyn.

— Framförallt vinner individen på det, samtidigt minskar kostnader för t ex försörjningsstöd, skatteintäkterna ökar och vi kan hjälpa företagarna med rekryteringsbehov. Ja, alla vinner på ett inkluderande arbetsliv!

RAPPORTEN ”SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLING ”av Carl Nyblom för SF Halland finns att läsa på: www.sfhalland.se/medborgare/avslutade-projekt


NOTERAT FRÅN ALMEDALEN:

Noterbart från ett seminarium med Gunnar Hagman, VD Skanska där han lyfter fram möjligheterna med sociala kriterier i upphandlingar som något som de som leverantörer ser mycket positivt på och att han inte kunde förstå att offentliga aktörer inte använder det i större utsträckning. Något att fundera på!

 


 
Var med och planera FINSAM-konferensen 2020!

Under Finsamkonferensen 2020 med temat ”Innanförskapets möjligheter” kommer vi att tillsammans utforska Innanförskapets olika inriktningar som inkludering, social hållbarhet och integration.

Den 24—25 mars 2020 är Samordningsförbundet i Halland den lokala medarrangören för den årliga nationella Finsamkonferensen tillsammans med Nationella Rådet. Det finns ett stort engagemang och en fantastisk energi bland förbundets parter så fort detta förs på tal. Detta vill vi ta vara på och bjuder därför in till:

öppen planeringsträff fredag 4 oktober kl.10.00—12.00 i förbundets lokaler, Storgatan 6, Halmstad.


Vi planerar också att värma upp inför konferensen genom att bjuda på ett program för alla resande som kommer dagen innan men också till all personal inom förbundets parter i Halland. Vi tänker en stor, varm och trevlig dag, med olika punkter och framträdande som rör Samordningsförbundets intresseområde mellan kl.15.00 till kvällen den 23 mars.

Anmäl ert intresse för att vara med och påverka och komma med idéer senast 1 oktOBER på: 

https://sfhalland.se/samverkansguiden/kalendarium

Varmt välkommen önskar Samordningsförbundet i Halland.


 


Kalendarium:

Datum: 20 september

Tema: Arbetsplatsambassadörsdag Tema Språkinlärning
Plats: Folkets Hus Varberg
Länk: [klicka här]

Datum: 3 oktober

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats: Folkets Hus i Varberg
Länk: [klicka här]

Datum: 4 oktober

Tema: Öppen konferensplanering
Plats: Samordningsförbundet i Halland
Länk: [klicka här]

UPPLYFT:

Har ni en idé som behöver med än er egen myndighets insatser? Eller kanske att det är en grupp sökande som saknar metod för hur de ska få bästa stöd? Vi lyssnar gärna på era tankar och tar dem vidare för utveckling om det finns ett behov i regionen.

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg