NYHETSBREV DECEMBER 2019

NYHETSBREV DECEMBER 2019

SFH_Nyhetsbrev Dec 2019_0.jpgDags att ladda för Nationella Finsamkonferensen 2020

FINSAM – innanförskapets möjligheter, 24–25 mars 

Den nationella FINSAM-konferensen, som årligen arrangeras av Nationella rådet, genomförs nästa år tillsammans med oss, Samordningsförbundet i Halland. 
Under Finsamkonferensen 24–25 mars 2020 kommer vi tillsammans utforska innanförskapets olika möjligheter som inkludering, social hållbarhet och integration.

I december 2019 kommer inbjudan till ett spännande program. Håll ögonen öppna! Moderator under dagarna kommer att vara Ylva Källman.

 


Samordningsförbundet_i Halland_firar10år_0.jpg

Samordningsförbundet i Halland
firar 10 år!

Dagen innan nationella FINSAM-konferensen kommer Samordningsförbundet i Halland att fira 10-årsjubileum i samband med Samordningsförbundets dag!

Den 23 mars mellan kl.13.00–17.00

inbjuds alla som på något sätt samarbetar eller berörs av förbundets insatser att fira med oss! Vi kommer att informera om de insatser som förbundet finansierar såsom Individsamverkansteamen, Paradigm och konceptet Arbetsplatsambassadör. Vi kommer även att bjuda in folk från näringslivet för att inspirera till att öka företagens sociala engagemang och ser fram emot att träffa dig där.

Kl.17.00–20.00

är det mingel och nätverkande med förfriskningar och lättare förtäring med trevlig underhållning.

Lokal: Halmstad Teater 
Save the date, redan nu! Vi skickar inbjudan under januari 2020.


Dansk forskning ger genklang i Halland

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat.

Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) är både nationellt i Danmark och internationell jämförelse hittills den mest omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete.


Forskningsprojektet har utvecklat indikatorer för arbetsmarknadsberedskap baserat på nationella och internationella studier. Gemensamma nämnaren för de valda indikatorerna är att de är möjliga att påverka med olika ansträngningar. Indikatorerna har testats i fyra år och projektet inleddes 2011 och datainsamlingen var klar i slutet av 2016.

Verktyget ska hjälpa Individsamverkansteamen att följa upp deltagares utveckling mot arbete och studier och att säkerställa så att var och en får det stöd de behöver i sin process. Resultaten visar att dessa indikatorer kan spegla om en person rör sig närmare ett arbete samt vilka områden som personen behöver utveckla. Uppföljningar sker kontinuerligt på såväl individ- som gruppnivå.

I vårt arbete har vi samarbetet med Samordningsförbundet Sjuhärad och översatt det danska materialet. Vi ser fram emot att se BIP progressionskort implementerade under våren 2020.

 


Kalendarium:

Datum: 3 april

Tema: Ägarsamråd
Plats: Varberg Lokal meddelas senare
Länk: [klicka här]

Datum: 24 april

Tema: Beredningsgrupp
Plats: Samordningsförbundet i Halland
Länk: [klicka här]

Datum: 7 maj

Tema: Styrelsemöte
Plats: Varberg Lokal meddelas senare
Länk: [klicka här]

UPPLYFT:

Har ni en idé som behöver med än er egen myndighets insatser? Eller kanske att det är en grupp sökande som saknar metod för hur de ska få bästa stöd? Vi lyssnar gärna på era tankar och tar dem vidare för utveckling om det finns ett behov i regionen.

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg