Samordningsförbundet i Halland Nyhetsbrev Maj 2018

Samordningsförbundet i Halland Nyhetsbrev Maj 2018

ESF-projektet PARADIGM har kommit igång på allvar

Sedan starten av PARADIGM i mars, har det varit febril aktivitet med informationsmöten, utbildningar och annat. I förra veckan hade vi en pilotgrupp med experter hos oss för att utveckla och mejsla fram innehållet i projektets olika faser. Experterna var bland annat frivilliga unga vuxna som ville vara med och påverka så att innehållet blir så relevant som möjligt. Träffarna kommer att fortsätta under maj månad. Och i september öppnar vi upp och kör igång första gruppen! Bilden ovan visar pilotgruppen utifrån hur var och en blev avmålade i övningen ”Picasso”.


VÄXA/IST

Styrelsen i Samordningsförbundet beslutade på förra styrelsemötet om att avsluta  finansieringen av VÄXA som planerat 30 juni 2018. Styrelsen ser ett ökat behov av förrehabiliterande insatser men eftersom vi inte hittat möjlighet för implementering i ordinarie strukturer så ser inte Samordningsförbundets styrelse någon möjlighete att finansiera en fortsättning.
Signalerna från alla verksamheter tyder dessutom på att de som kommer till Samordningsförbundets verksamheter har en mer komplex problematik och står längre i från arbetsmarknaden. Styrelsen har därför gett förbundschefen i uppdrag att under hösten genomföra en analys av Individsamverkansteamen och deras roll i hela rehabiliteringskedjan mot arbete och studier.

Öka offentliga upphandlingar med social hänsyn

Just nu pågår det lokala utvecklingsarbeten i olika kommuner för att öka offentliga upphandlingar med social hänsyn. Först ut är Varberg där representanter från kommunens socialtjänst, Arbetscentrum, integrationssamordnare och upphandlingsenhet träffar Arbetsförmedlingen. Syftet är att ta fram ett långsiktigt arbetssätt tillsammans för att få bästa möjliga effekt och hitta vägar att bredda arbetsmarknaden.
 


UPPLYFT:

Save the date! Samordningsförbundets dag blir i år två till antalet! Boka 30 augusti i Halmstad alternativt 4 september i Varberg. Temat för dagarna är NPF-Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi återkommer om detaljerna!

Aktuellt

Platser kvar till höstens Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning 22 oktober

Försäkringsmedicinsk grundutbildning för personer som arbetar med samordnad rehabilitering för personer i sjukskrivningsbar ålder i Halland. Utbildningen ges två gånger om året och är en heldagsutbildning. Gå in och anmäl er på länken i Kalendarium till vänster. Läs mer

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg