Samordningsförbundet i Hallands Nyhetsbrev September 2018

Samordningsförbundet i Hallands Nyhetsbrev September 2018

SAMORDNINGSFÖRBUNDETS DAGAR SAMLADE 300 DELTAGARE!
I år satsade på Samordningsförbundet i Halland på två heldagar, en i södra Halland och en i norra Halland. Temat för dagarna var Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbetslivsinriktad rehabilitering, ett område som efterfrågats av parternas personal i länet. Dagen inleddes med den gripande och formidabelt utföra teatern "Flickan som inte kunde skärpa sig" av det arbetsintegrerande sociala företaget Knopster från Falkenberg. Sedan följde parallella föreläsningar hela dagen. Ppt-bildspel finns att hitta på vår hemsida. Som avslutning med temat "Efter regn komer solsken", fick vi lyssna på att trots att det finns mycket att förbättra inom området, sker det utveckling som inger hopp.
Moderator: Rebecca Sellergren.


ESF-PROJEKTET PARADIGM HAR GÅTT IN I NÄSTA FAS!
ESF-projektet PARADIGM har nu gått in i Genomförandefasen och drygt 15 deltagare har påbörjat projektet. Nu börjar 16-veckors programmet med gruppaktiviteter kombinerat med individuella uppdrag och inslag. Extra spännande blir att se hur samarbetat med Digitalt Laborativt Center (DLC) och FabLab kommer att utvecklas.
Vi ser fram emot att följa första gruppen och de efterföljande grupperna fram till slutet av 2020!

NY ESF-ANSÖKAN INLÄMNAD - VÄXA 2.0
Samordningsförbundets styrelse beslutade i somras att en ESF-ansökan ska lämnas in för att lokalt fortsätta arbete
för de hallänningar som är i behov av förrehabiliterande insatser. Verksamheterna planeras genomföras i Varberg, Falkenberg/Hylte och i Laholm. ESF-rådet kommer att ge besked i december.
 


Kalendarium:

Datum: 4 december

Tema: Beredningsgrupp, inleds med lunch
Plats: Halmstad
Länk: [klicka här]

Datum: 12 oktober

Tema: Arbetsplatsambassadörsutbildarnätverk
Plats: Kungsbacka Kompetenscentrum
Länk: [klicka här]

Datum: 13 december

Tema: Styrelsemöte
Plats: Halmstad
Länk: [klicka här]

UPPLYFT:

Under 20-21 september gick årets Verksamhetsplaneringskonferens av stapeln. Med inspel från Margareta Ivarsson och moderatorn Johan Jonsson fick styrelsen tillsammans med Beredningsgruppen tid att reflektera över förbundets inriktning, arbetssätt och prioriteringar framöver.

Aktuellt

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer