Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Depå våren 2023

Nedan följer vårens föreläsningar. För att delta klicka på länken under varje föreläsning, de är endast aktiva under utsatt datum och tid.

28/3 kl 10:00 – Sätta mål

Maria Nilsson

Syfte: Informationen syftar till att se nyttan med att sätta upp specifika, realistiska, attraktiva och mätbara mål för att tydligt kunna skapa de förändringar man vill.

Mål: Att ge åhörarna kunskap och verktyg för att kunna nå önskade förändringar med hjälp av verktyget SMART MÅL.

 

Depå föreläsning – Sätta mål 28/3 kl.10.00

 


 

4/4, KL 10.00 – Ökad självkännedom – mina egna styrkor och resurser

Gabriella Trankvist

 • Hur jag uppfattar mig själv
 • Kunskap och insikter om sig själv

Viktigt att ta reda på för att må bra och komma vidare dit jag vill/för att nå sina mål. 

 

Depå föreläsning – Ökad självkännedom 4/4 kl.10.00

 


 

11/4, Kl 10.00 – Olika vägar till arbete, hitta jobben – Nätverk

Linda Lundell

 • Vägen till jobb – hur ser den ut?
 • Anpassningar i arbetet
 • Synlig och dold arbetsmarknad
 • Omvärldsbevakning
 • Privat och professionellt nätverk
 • Varför behöver jag nätverk?
 • Vem kan vara i nätverket?

 

Depå föreläsning – Olika vägar till arbete 11/4 kl.10.00

 


 

18/4, kl 10.00 – Sömn och goda sömnvanor

Desirée Larsson Dahlberg

Dagens föreläsning handlar om sömn och hur sömnen påverkar vårt mående, både fysiskt och psykiskt. Föreläsningen ger en genomgång av de olika sömnstadierna samt praktiska tips hur vi själva kan förbättra våra sömnvanor och sömnkvalitet.

 

Depå föreläsning – Sömn och goda sömnvanor 18/4 kl.10.00

 


 

25/4,kl 10.00 – Motivation och eget ansvarstagande

Maria Nilsson

Syfte: Insatserna syftar till att stärka och utveckla deltagarens motivation och öka det egna ansvarstagandet på vägen till att bli ”jobbredo”.

Mål: Att ge gruppdeltagaren kunskap och insikt om motivationens betydelse som drivkraft i förändringsprocessen samt det egna ansvaret i att nå en lösning.

 

Depå föreläsning – Motivation och eget ansvarstagande 25/4 kl.10.00

 


 

2/5, kl 10.00 – CV/ansökningshandlingar

Gabriella Trankvist

Vad bör ett CV innehålla

Vad är kompetenser och färdigheter?

Hur man riktar sitt cv mot specifik tjänst?

 

Depå föreläsning – CV och ansökningshandlingar 2/5 kl.10.00

 


 

9/5, kl 10.00 – Stresshantering

Edon

Stress kan beskrivas som den påfrestning som vi utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad vi kan. Under föreläsningen kommer vi att prata om vad som händer i kroppen när vi stressar, det autonoma nervsystemet, olika typer av stress och praktiska tips på hur du kan hantera stress i vardagen.”

 

Depå föreläsning – Stresshantering 9/5 kl.10.00

 


 

16/5, kl 10.00 – Kost och goda matvanor

Edon

Föreläsningen går igenom grundläggande näringslära och tar upp varför kroppen behöver protein, kolhydrater och fett. Föreläsningen förklarar hur kosten och goda vanor påverkar vårt mående, både vår fysiska hälsa och vår mentala hälsa. Avslutningsvis ges praktiska tips på livsmedel som är bra för hälsan och lätta att hitta i matvarubutiken.

 

Depå föreläsning – Kost och goda kostvanor 16/5 kl.10.00

 


  

23/5, kl 10.00 – Fysisk aktivitet och hälsa

Desirée

Föreläsningen går igenom hur fysisk aktivitet påverkar både vår kropp och vårt sinne. Vad händer när vi rör på oss och varför är det så viktigt med rörelse? Praktiska tips för att öka vardagsmotionen samt vilka de allmänna rekommendationerna är kring fysisk aktivitet.

 

Depå föreläsning – Fysisk aktivitet och hälsa 23/5 kl.10.00

 


30/5, kl 10.00 – Avslut -Personlig presentation/intervju

Linda Lundell

 • Före intervjun
 • Intervjufrågor
 • Under intervjun
 • Videointervju
 • Efter intervjun

 

Depå föreläsning – Personlig presentation och intervju 30/5 kl.10.00