Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

DEPÅ – påfyllning i pausen – Föredrag

Välkomna till förbundets föreläsningsserie 

Här presentera vi länkar till olika spännande liveföreläsningar (via Teams) som kommer att hållas under hösten/vintern 2021, måndagar och torsdagar kl 10-11.

 

Föreläsningsämnen, länkar och datum hittar ni nedan.
Hör av ser om ni har några frågor!

Logotyp för Depå

Måndag 15/11 kl 10.00-11.00

Ökad självkännedom

Intro-  Samuel Grahn
Ökad Självkännedom – mina egna styrkor och resurser. Föreläsare: Jannica Johansson

Lär känna dig själv:

– Hur uppfattar jag mig själv

– Kunskaper och insikter om mig själv

Viktigt att ta reda på för att må bra och komma vidare dit jag vill/för att nå mina mål.

Länk tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Torsdag 18/11 kl 10.00-11.00

Sätta mål

Föreläsare: Maria Nilsson

Sätta mål

Syfte: Informationen syftar till att se nyttan med att sätta upp specifika, realistiska, attraktiva och mätbara mål för att tydligt kunna skapa de förändringar man vill.

Mål: Att ge åhörarna kunskap och verktyg för att kunna nå önskade förändringar med hjälp av verktyget SMART:a MÅL.

Länk tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Måndag 22/11 kl 10.00-11.00

Olika vägar till arbete, hitta jobben - Nätverk

Föreläsare: Linda Lundell

 • Vägen till jobb – hur ser den ut?
 • Anpassningar i arbetet
 • Synlig och dold arbetsmarknad
 • Omvärldsbevakning
 • Privat och professionellt nätverk
 • Varför behöver jag nätverk?
 • Vem kan vara i nätverket?

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Torsdag 25/11 kl 10.00-11.00

Motivation och eget ansvar

Föreläsare: Maria Nilsson

Motivation och eget ansvarstagande

Syfte: Insatserna syftar till att stärka och utveckla deltagarens motivation och öka det egna ansvarstagandet på vägen till att bli ”jobbredo”.

Mål: Att ge gruppdeltagaren kunskap och insikt om motivationens betydelse som drivkraft i förändringsprocessen samt det egna ansvaret i att nå en lösning.

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Måndag 29/11 kl 10.00-11.00

Sömn

Föreläsare: Desirée Larsson Dahlberg

Sömn och goda sömnvanor

Dagens föreläsning handlar om sömn och hur sömnen påverkar vårt mående, både fysiskt och psykiskt. Föreläsningen ger en genomgång av de olika sömnstadierna samt praktiska tips hur vi själva kan förbättra våra sömnvanor och sömnkvalitet.  

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Torsdag 2/12 kl 10.00-11.00

CV/ansökningshandlingar

Föreläsare: Jannica Johansson

Varför behöver jag ett CV?

Vad bör ett CV innehålla

Vad är kompetenser och färdigheter?

Hur man riktar sitt cv mot specifik tjänst?

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Måndag 6/12 kl 10.00-11.00

Stresshantering

Föreläsare: Desirée Larsson Dahlberg

Stress och stresshantering

Stress kan beskrivas som den påfrestning som vi utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad vi kan. Under föreläsningen kommer vi att prata om vad som händer i kroppen när vi stressar, det autonoma nervsystemet, olika typer av stress och praktiska tips på hur du kan hantera stress i vardagen.” 

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Torsdag 9/12 kl 10.00-11.00

Fysisk aktivitet

Föreläsare: Therese Nilsson

Fysisk aktivitet och hälsa  

Föreläsningen går igenom hur fysisk aktivitet påverkar både vår kropp och vårt sinne. Vad händer när vi rör på oss och varför är det så viktigt med rörelse? Praktiska tips för att öka vardagsmotionen samt vilka de allmänna rekommendationerna är kring fysisk aktivitet. 

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Måndag 13/12 kl 10.00-11.00

Kost och bra matvanor

Föreläsare: Therese Nilsson

Kost och goda kostvanor 

Föreläsningen går igenom grundläggande näringslära och tar upp varför kroppen behöver protein, kolhydrater och fett. Föreläsningen förklarar hur kosten och goda vanor påverkar vårt mående, både vår fysiska hälsa och vår mentala hälsa. Avslutningsvis ges praktiska tips på livsmedel som är bra för hälsan och lätta att hitta i matvarubutiken.  

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid. 

Torsdag 16/12 kl 10.00-11.00

Avslut -Personlig presentation/intervju

Föreläsare: Linda Lundell

Personlig presentation – intervju:

 • Före intervjun
 • Intervjufrågor
 • Under intervjun
 • Videointervju
 • Efter intervjun

Tillgänglig endast på utsatt datum och tid.