Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Slutkonferens – ESF projektet Progress

Eventet har redan varit.