Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Handledarutbildning för öppna arbetsplatser

Målgrupp:

Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som handledare för personer i arbetsprövning, i första kontakten med en arbetsgivare eller som på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden. Utbildningen passar också de medarbetare som fungerar som handledare för praktikanter.

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

 • Fått en ökad förståelse för hur din arbetsplats kan vara en del i någon annans resa mot arbetslivet
 • Fått kunskap om hur du handleder och stödjer en person som ska närma sig arbetsmarknaden.
 • Fått ökad förståelse för hur din roll som handledare i förhållande till chef och olika stödfunktioner
 • Fått grundläggande kunskap om hur du bemöter och kommunicerar med personer med olika funktionsvariationer

Utbildningens innehåll
Utbildningen är en lärarledd heldagsutbildning i fysisk form som innehåller föreläsningsavsnitt blandat med diskussioner i mindre grupper.

Innehåll:
Utbildningen innehåller följande:

 • Vad är en arbetsprövning?
 • Handledarrollen
 • Hur vi reagerar på förändringar ?
 • Vanliga målgrupper du möter som handledare
  (NPF, psykisk ohälsa och behov av språkutveckling)
 • Coachande handledarskap

Grundutbildning 
heldag kl.08.30-16.30

Inbokade datum är:
Södra Halland (Immanuelskyrkans café i Hstd):

 • 30 maj
 • 19 sep
 • 28 nov

Norra Halland (Varberg eller Kungsbacka, lokal ej klar):

 • 23 maj
 • 26 sep
 • 5 dec

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Antal platser: Max 30 personer per utbildningstillfälle.

Anmälan görs till: uaf-handledarutbildning-mail@halmstad.se senast 1 vecka innan respektive utbildningsdag.

Fördjupning
halvdagar kl. 09.00–12.00

Tema: Hur kan jag stötta fler till jobb? Coachande handledarskap & samtal 

 • 11 april, digital sändning
 • 7 nov, digital sändning

Tema: Språk, kultur & bemötande

 • 9 september, digital sändning

Tema: Neuropsykologiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa.

 • 24 oktober, digital sändning

Fördjupning halvdag kl. 9.00-11.00

Tema: Våld i nära relationer – ett dolt arbetshinder

 • 13 maj, digital sändning
 • 2 dec, digital sändning

Anmälan görs till: uaf-handledarutbildning-mail@halmstad.se senast 1 vecka innan respektive utbildningsdag.

Övrigt:

Handledarutbildningen arrangeras av Samordningsförbundet i Halland i samarbete med Halmstads Kommun och Region Halland.

För frågor, kontakta förbundschef samuel.grahn@halmstad.se eller på 0723-228170.