Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Handledarutbildning för öppna arbetsplatser

Handledarutbildning – för öppna arbetsplatser i Halland

Målgrupp:
Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som handledare för personer i arbetsprövning, i första kontakten med en arbetsgivare eller som på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden. Utbildningen passar också de medarbetare som fungerar som handledare för praktikanter.

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

  • Fått en ökad förståelse för hur din arbetsplats kan vara en del i någon annans resa mot arbetslivet
  • Fått kunskap om hur du handleder och stödjer en person som ska närma sig arbetsmarknaden.
  • Fått ökad förståelse för hur din roll som handledare i förhållande till chef och olika stödfunktioner
  • Fått grundläggande kunskap om hur du bemöter och kommunicerar med personer med olika funktionsvariationer

Utbildningens innehåll
Utbildningen är en lärarledd heldagsutbildning i fysisk form som innehåller föreläsningsavsnitt blandat med diskussioner i mindre grupper.

Innehåll:
Utbildningen innehåller följande:

  • Vad är en arbetsprövning?
  • Handledarrollen
  • Hur vi reagerar på förändringar ?
  • Vanliga målgrupper du möter som handledare (NPF, psykisk ohälsa och behov av språkutveckling)
  • Coachande handledarskap

Grundutbildning heldag kl.08.30-16.30

5 oktober 2023: Halmstad, Immanuelskyrkans café, Strandgatan 20

16 november 2023: Varberg, Folkets hus, Magasinsgatan 17

 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Antal platser: 30.

Anmälan görs till: eva.stegmark@halmstad.se senast 1 vecka innan respektive utbildningsdag.

 

Fördjupningshalvdagar kl.09.00–12.00

Tema: Anpassning, diagnoser, psykisk ohälsa, våld i nära relationer

Södra Halland • November (Ort och lokal meddelas senare)

Norra Halland • November (Ort och lokal meddelas senare)

Tema: Bemötande, Språk & Kultur

Södra Halland • Januari (Ort och lokal meddelas senare)

Norra Halland • Januari (Ort och lokal meddelas senare)

Tema: Den danska BIP-forskningen som visar vilka faktorer som är verksamma för att nå arbete, coaching & samtal

Södra Halland • Februari (Ort och lokal meddelas senare)

Norra Halland • Februari (Ort och lokal meddelas senare)

Anmälan görs till: eva.stegmark@halmstad.se senast 1 vecka innan utbildningen. Max antal: 30 platser/utbildning.

Övrigt:

Handledarutbildningen arrangeras av Samordningsförbundet i Halland i samarbete med Halmstads Kommun och Region Halland.

För frågor, kontakta förbundschef samuel.grahn@halmstad.se eller på 0723-228170.