Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Individsamverkansteamen spetsar kompetensen!

Under våren 2023 går alla handledare inom våra Individsamverkansteam en certifieringsutbildning inom JobMatch Talent och JobMatch Career.

 

JobMatch Talents kvalitetscertifierade arbetspsykologiska tester tillsammans med karriärguiden JobMatch Career visar möjligheter i arbetslivet på individuell nivå, utifrån personliga drivkrafter och egenskaper.

 

Det guidar och ger inspiration på vägen till nya yrkesroller och individens talanger och personliga egenskaper matchas med olika yrkesområden, vilka områden som passar dem bäst eller mindre bra.

 

Vi ser väldigt mycket fram emot möjligheten att kunna erbjuda våra deltagare detta digitala verktyg som på ett fantastiskt sätt verkligen sätter ljuset på var och ens förmåga och kompetenser kopplat till arbete.

Tillsammans med övriga insatser inom Individsamverkansteamens verksamhet kan vi nu på ett ännu bättre sätt stödja våra deltagare på vägen till arbete och studier.

 

Vill du veta mer?
Här finns all info: jobmatchtalent.com