Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

DEPÅ vintern 23/24

Depå föreläsningar 2023 och 2024
5/12 10:00 – Self talk – Albin
Föreläsningen syftar till att ge kunskap om hur vårt mående och tankar hör ihop. Genom att
få förståelse för varför vissa tankar uppkommer och hur vi kan hantera dem kan vi hjälpa oss
själva att få en mer balanserad vardag.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

12/12 10:00 – Sätta mål
Besa Alimi
Föreläsningen syftar till att ge redskap och kunskap till att sätta upp specifika, realistiska,
attraktiva och mätbara mål för att tydligt kunna skapa de förändringar man vill. Målet är att
ge åhörarna kunskap och verktyg för att kunna nå önskade förändringar med hjälp av
verktyget SMART MÅL
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

19/12 10.00 – Ökad självkännedom, mina egna styrkor och resurser
Gabriella Trankvist
Föreläsningen syftar till att ge kunskap om hur vi uppfattar oss själva och att skapa insikt om
sig själv. En god självkännedom innebär att känna till vad man mår bra av och detta kan även
vara behjälpligt för att kunna komma vidare i sin utveckling samt för att nå sina mål.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

9/1 10.00 Nätverk – Olika vägar till arbete
Föreläsningen syftar till att ge kunskap om hur vägarna mot arbete kan ses ut. Föreläsningen
tar bland annat upp olika vägar till arbete, anpassningar på arbetsplatsen, den synliga och
den dolda arbetsmarknaden samt tips för att skapa nätverk.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

16/1 10.00 – Sömn och goda sömnvanor
Föreläsningen syftar till att ge kunskap om sömn och hur sömnen påverkar vårt mående,
både fysiskt och psykiskt. Föreläsningen ger en genomgång av de olika sömnstadierna samt
praktiska tips hur vi själva kan förbättra våra sömnvanor och sömnkvalitet.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

23/1 10.00 – Kost och goda matvanor
Föreläsningen syftar till att ge grundläggande näringslära och tar upp varför kroppen
behöver protein, kolhydrater och fett. Föreläsningen förklarar hur kosten och goda vanor
påverkar vårt mående, både vår fysiska hälsa och vår mentala hälsa. Avslutningsvis ges
praktiska tips på livsmedel som är bra för hälsan och lätta att hitta i matvarubutiken.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

30/1 10.00 Motivation och eget ansvarstagande
Maria Nilsson
Föreläsningen syftar till att stärka och utveckla åhörarens motivation och öka det egna
ansvarstagandet på vägen till att bli ”jobbredo”. Målet är att ge kunskap och insikt om
motivationens betydelse som drivkraft i förändringsprocessen samt det egna ansvaret i att
nå en lösning.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

6/2 10.00 Stresshantering
Gabriella Trankvist
Föreläsningen syftar till hur och varför stress uppkommer Stress kan beskrivas som den
påfrestning som vi utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad vi kan.
Under föreläsningen ges information om vad som händer i kroppen vid stress, det autonoma
nervsystemet, olika typer av stress och praktiska tips för att hantera stress i vardagen.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

13/2 10.00 – Fysisk aktivitet och hälsa
Föreläsningen syftar till att ge information om hur fysisk aktivitet påverkar både vår kropp
och vårt sinne. Vad händer när vi rör på oss och varför är det så viktigt med rörelse?
Praktiska tips för att öka vardagsmotionen samt vilka de allmänna rekommendationerna är
kring fysisk aktivitet.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

 

20/2 10.00 Avslut 10 goda vanor
Maria Nilsson
Föreläsningen syftar till att ge en sammanfattning om 10 goda vanor som kan hjälpa
åhörarna att stärka sig själva, både fysiskt och mentalt. Föreläsningen tar upp bland annat
hur kost, positiva tankar, att lära nya saker och vänner och relationer påverkar vårt mående.
Anslut till konversationen (microsoft.com)

Logotyp för Depå