Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

INSTÄLLT – Informationsträffar om individsamverkansteamen i Halland

För dig som möter individer i behov av samordnade insatser för att nå arbete eller studier och är nyfiken på vad vi gör och hur vi kan samarbeta med dig?

Samordningsförbundet i Halland har fem Individsamverkansteam som tillsammans representerar alla kommuner i Halland; Laholm, Halmstad/Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Individsamverkansteamens målgrupp är personer 16–64 år boende i Halland, med behov av samordnad rehabilitering och som bedöms kunna komma ut i arbete eller studier.

Individsamverkansteamen arbetar både konsultativt och operativt. Konsultativa delen ger alla samverkansparter till Samordningsförbundet möjlighet att ställa frågor, såväl individuella som generella, kring rehabilitering och samordnade insatser. Vi sitter med samlad kompetens från kommun, myndighet och sjukvård.

Den operativa delen innebär stöd och aktivitet inom arbetsförberedande och arbetslivsinriktad rehabilitering för personer där det långsiktiga målet är att personen kommer i arbete eller studier och når egenförsörjning.

Välkommen att delta på vår information om verksamheten.

Se datum nedan:

Tisdag 5 mars – kl: 08.15-09.15

Torsdag 7 mars – kl: 08.15-09.15

För att delta på informationsmötet via Teams klickar du på respektive knapp nedan, de gäller endast under den dag och tid mötet hålls.

OBS! Tänk på att logga in i mötet i god tid och ha mikrofonen avstängd.

Personer som skrattar och lyssnar på ett föredrag