Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Inkluderande arbetsliv (IOP)

Ett sätt att få jobb och praktik är via sociala företag, för vilka en lösning på en samhällsutmaning står i centrum snarare än ekonomisk vinst.

 

Dessa arbetsintegrerande sociala företag representeras av intresseorganisationen SKOOPI som vi samarbetar med genom ett så kallat idéburet partnerskap, IOP. I ett sådant partnerskap samarbetar offentlig verksamhet och idéburen sektor för en hållbar utveckling. Tack vare detta kan deltagarna öka sin förmåga att jobba och få ett jobb, oavsett om de är anställda eller praktikanter.

Distansexperterna

I pandemins kölvatten får Samordningsförbundets målgrupp ännu svårare att hitta ett jobb och försörja sig själva.
Genom kampanjen distansexperterna vill vi ge uppmärksamhet till den här gruppen och pröva nya vägar för att hitta arbetsgivare för jobb eller praktikplats.
Kampanjen har fått flera företag att höra av sig och vi har matchat deltagare till både anställning och praktik. Den har också fått stor spridning och gjort målgruppen synlig. Just nu pågår diskussioner om att göra initiativet nationellt.


Klicka här för att läsa mer om Distansexperterna.

Arbetsplatsambassadörerna

Konceptet Arbetsplatsambassadörerna kommer ursprungligen från Kävlinge och utvecklades för att utbilda arbetsplatser inom områden som rör ”den goda arbetsplatsen”. Det kan gälla bemötande, kommunikation, svåra samtal, stress och ohälsa och attityder och värderingar. Samordningsförbundet i Halland finansierar dessa utbildningar för att stärka arbetsplatser som tar emot arbetsprövningar och praktikanter. För tillfället bedrivs utbildningar i Kungsbacka.

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen