Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Kunskapsutveckling

Inom Samordningsförbundet vill vi främja en regelbunden kunskapsutveckling genom att anordna både föreläsningar och utbildningar. 

Försäkringsmedicin och Rehabsamordning

Samordningsförbundet i Halland genomför grundutbildningar i Försäkringsmedicin för personal som arbetar med samordnad rehabilitering. Utbildningen är en heldag och hålls två gånger om året.

 

Målgruppen är Rehabkoordinatorer och teampersonal inom hälso- och sjukvården, handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt socialsekreterare från kommuner och andra intresserade.

 

Utbildningen ger Försäkringsmedicinska grundkunskaper avseende:

  • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Rehabsamordning och rehabiliteringsplan
  • Rehabkedjan i försäkringssystemet
  • Intyg för sjukskrivna
  • Arbetsförmåga och begrepp i sjukskrivning
  • Försäkringsstatus (begrepp och villkor i försäkringen)
  • Rehabiliteringsaktörernas roller och ansvar: Hälso och sjukvård med rehabkoordinatorer, arbetsgivare, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Samordningsförbundet.
  • Jämställd sjukskrivning (aspekter ur ett genusperspektiv)

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen