Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Metodutveckling

BIP/SKAPA

Det är inte alltid så lätt att veta vilka insatser som fungerar bäst när man vill hjälpa någon till ett jobb. Men sedan 2020 samarbetar vi på Samordningsförbundet med ett danskt forskningscenter som gjort unik forskning på området.

 

Vaeksthusets forskningsprojekt BIP har genom att intervjua 4000 arbetslösa under ett antal år kartlagt olika indikatorer som påverkar möjligheten att få jobb. (BIP står för Beskeftigelse indikator projekt, där Beskeftigelse betyder sysselsättning).

 

Forskningen, som är den mest omfattande i sitt slag i världen, visar bland annat att handledaren har en stor betydelse. Det gäller bland annat kontinuitet och tilltron till den enskildes förmåga att få ett jobb. En annan slutsats är att individen ofta behöver flera parallella insatser och att de sker kontinuerligt utan avbrott.

 

Slutligen har man också utformat ett verktyg som hjälper den enskilde att värdera sina egna färdigheter inom ett antal områden som forskningen visar är avgörande. Det kan handla om samarbetsförmåga, hälsa, hantering av vardagen eller jobbsökningsbeteende. Verktyget kallas SKAPA och står för Skattning Av Progression mot Arbete, och är alltså ett sätt att mäta sin egen utveckling på väg mot att bli så anställningsbar som möjligt.

 

BIP-forskningen visar på värdet av en organisation som kan anpassa sig efter individen snarare än tvärtom. Den understryker också vikten av hur insatserna är konstruerade (designade) och betydelsen av handledarens roll. Att den enskilda deltagaren dessutom har har ett konkret verktyg där den kan jobba med egna förbättringar är också viktigt.

 

BIP-forskningen ligger till grund för hur vi valt att organisera och utveckla vår verksamhet när det gäller ledarskap, verksamhetens innehåll, våra handledarroller och hur vi ser på individens utveckling mot arbete eller studier.

STOPPA VÅLDET!

Vi ingår i en nationell pilot kring våld i nära relation. Vi ställer kontinuerligt sju frågor var tredje månad till de som är inskrivna hos oss på IST i Halland. Att ställa frågorna är viktigt då det är många i vår målgrupp som tyvärr upplever/upplevt våld på olika sätt. Svaren skickas sedan anonymt för sammanställning och analysering. Det finns hjälp att få från samhället och den hjälpen kan vara avgörande för att komma vidare i en hållbar planering mot arbete.

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen