Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Samordnad rehab

”Samordningsförbundet i Halland erbjuder rehabilitering där flera instanser/myndigheter samarbetar för att ge människor bättre möjlighet att få arbete och kunna försörja sig själv. Vi vill också medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.”
Fem stycken olikfärgade rep flätade om varandra symboliserar de olika samarbetande enheterna. Kommunerna, försäkringskassan, individen, arbetsförmedlingen och region halland.

Individsamverkansteamen (IST)

OBS! Konsultativa delen av IST avslutas i nuvarande form 1 september

 

Har man varit borta länge från arbetslivet och sociala sammanhang behöver man ofta mer än bara motivation för att börja jobba eller studera.

 

Därför har vi individsamverkansteam, där handledare arbetar för att ge det stöd som varje enskild person behöver för att uppnå eller närma sig arbete eller studier. Handledarnas uppdrag är att stödja deltagaren till att kunna delta i olika typer av rehabilitering, hälsoinsatser och praktik.

 

Varje persons rehabilitering är unik och teamet stämmer av med andra samverkansparter med jämna mellanrum för att se till att processen går framåt.

 

Vi har fem individsamverkansteam med handledare i länet.

Du är varmt välkommen att kontakta teamkoordinator Linda Bertlin 0722-042340 eller Ulrika Lindberg 0722-033315, om du vill veta mer om hur vi jobbar.

Material för nedladdning

Målgrupp för Individsamverkansteamen

  • Person med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
  • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
  • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
  • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
  • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
  • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
  • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen.
  • 16-64 år folkbokförd i Halland

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen