Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Samordnad rehab

”Samordningsförbundet i Halland erbjuder rehabilitering där flera instanser/myndigheter samarbetar för att ge människor bättre möjlighet att få arbete och kunna försörja sig själv. Vi vill också medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.”
Fem stycken olikfärgade rep flätade om varandra symboliserar de olika samarbetande enheterna. Kommunerna, försäkringskassan, individen, arbetsförmedlingen och region halland.

Individsamverkansteamen (IST)

Har man varit borta länge från arbetslivet och sociala sammanhang behöver man ofta mer än bara motivation för att börja jobba eller studera.

Därför har vi satt individsamverkansteam, där flera olika personer ingår för att effektivt ge det stöd som varje enskild person behöver. I teamet finns det representanter från Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionens öppenvård för psykiatri och närsjukvård.
Teamets uppdrag är att stödja deltagaren till att kunna delta i de olika typer av rehabilitering, studier och praktik som finns hos de olika parterna.

Varje persons rehabilitering är unik och teamet stämmer av med jämna mellanrum för att se till att processen går framåt.

I teamets verksamhet ingår också att ge stöd och råd till de inblandade handläggarna.
När det är aktuellt svarar teamets företrädare på olika frågor angående den berörda personen och rekommenderar sedan vilka alternativ som finns.

Vi har fem individsamverkansteam i länet. Du är varmt välkommen att kontakta teamkoordinator Linda Bertlin 0722-042340 eller Ulrika Lindberg 0722-033315, om du ville veta mer om hur vi jobbar.

Material för nedladdning

Målgrupp för Individsamverkansteamen

  • Person med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
  • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
  • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
  • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
  • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
  • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
  • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen.
  • 16-64 år folkbokförd i Halland

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen