Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Konsultativa delen av IST avslutas 1 september

Från och med september avslutas den konsultativa delen av IST i nuvarande form.

Det innebär att sista dag för inkommande konsultationer är den 9 augusti. Just nu ser vi över ett framtida arbetssätt. Mer information kommer.