Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Kunskapsutveckling

Inom Samordningsförbundet vill vi främja en regelbunden kunskapsutveckling genom att anordna både föreläsningar och utbildningar. 

Försäkringsmedicin och Rehabsamordning

Samordningsförbundet i Halland genomför grundutbildningar i Försäkringsmedicin för personal som arbetar med samordnad rehabilitering. Utbildningen är en heldag och hålls två gånger om året.

 

Målgruppen är Rehabkoordinatorer och teampersonal inom hälso- och sjukvården, handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt socialsekreterare från kommuner och andra intresserade.

 

Utbildningen ger Försäkringsmedicinska grundkunskaper avseende:

  • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Rehabsamordning och rehabiliteringsplan
  • Rehabkedjan i försäkringssystemet
  • Intyg för sjukskrivna
  • Arbetsförmåga och begrepp i sjukskrivning
  • Försäkringsstatus (begrepp och villkor i försäkringen)
  • Rehabiliteringsaktörernas roller och ansvar: Hälso och sjukvård med rehabkoordinatorer, arbetsgivare, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Samordningsförbundet.
  • Jämställd sjukskrivning (aspekter ur ett genusperspektiv)

DEPÅ

I depån laddar man energi, får nya krafter och påfyllning så att man kan samla kraft till dess man kör ut på banan igen. Depå är en föreläsningsserie vi erbjuder under pandemin. Allt för att fortsätta vara aktiv och redo när möjligheter öppnar sig igen. Återigen samarbetar vi med Arbetslivsresurs som håller i livsstils-/jobbsökarföreläsningarna. 

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen