Kontakt

KONTAKTer

Här hittar du kontakten till IST i din kommun. IST är en förkortning för IndividSamverkanTeam. Teamet finns till för att samordna kontakter mellan myndigheter och tjänstemän hos kommunen. Länkarna här leder alltså till handläggare som är vana att hantera frågor där det krävs mycket och nära samarbete med andra myndigheter samt med personen som är berörd. Komplett lista på vårdkontakter finns på 1177 Vårdguiden.
 

IST-Kontakter i Din kommun

Kungsbackas Individsamverkanteam (IST)

Klicka här om du vill mejla till Kungsbackas IST.

Varbergs Individsamverkanteam (IST)

Klicka här om du vill mejla till Varbergs IST. 

Falkenbergs Individsamverkanteam (IST)

Klicka här om du vill mejla Falkenbergs IST.

Halmstad/Hyltes Individsamverkanteam (IST)

Klicka här om du vill mejla Halmstad/Hyltes IST.

Laholms Individsamverkanteam (IST)

Klicka här om du vill mejla Laholms IST.
Telefon: 070-362 47 22
 

VÅRDCENTRALER

Vård nära dig

I Halland finns 48 vårdcentraler för att finnas nära dig som medborgare. Du hittar vårdcentralerna här 1177.se Om du inte vet vilken vårdcentral du tillhör kan du logga in på Mina sidor. Där står det vilken vårdcentral du är listad på. Du kan också byta vårdcentral om du vill.

Rehabsamordnare/fast vårdkontakt

Varje vårdcentral och psykiatrisk öppenvårdsmottagning ska ha en rehabsamordnare. Om du har många kontakter i vården kan du be att få en enda person att vända dig till, en fast vårdkontakt. Hen kan hjälpa dig med att exempelvis samordna olika insatser och att förmedla kontakter med dem som deltar i din vård. På vårdcentralerna i Region Halland finns det rehabsamordnare med uppgift att bland annat hjälpa dig få en bra samordning av din medicinska rehabilitering om du behöver stöd för det. Även andra kontakter som till exempel sjuksköterska eller sjukskrivande läkare kan hjälpa dig. Vänd dig till din vårdcentral!
 

Samordningsförbundet i Halland:

Förbundschef: Samuel Grahn: 0723-22 81 70
E-post: samuel.grahn@sfhalland.se

Verksamhetsutvecklare: Fredrik Tågsjö: 0703-57 41 89
E-post: fredrik.tagsjo@sfhalland.se

Postadress: Samordningsförbundet i Halland
Storgatan 6, 302 43 Halmstad

Besöksadress:
Storgatan 6, våning 3, Halmstad

Fakturaadress:
Samordningsförbundet i Halland
c/o Coor
A107
971 74 Luleå
Ref nr: 110

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg