Om oss

OM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Samordningsförbundet i Halland (SFH) skapar förutsättningar för snabbare hjälp där enskilda myndigheters stöd inte kunnat göra skillnad under en längre tid eftersom de har en begränsning i vad de får göra. För att komma vidare krävs att aktörerna kring en person får lov att tala med varandra genom tillstånd av den berörda personen. För att underlätta samarbetet har SFH varit med och skapa Individsamverkanteam där alla myndigheter och kommuner är med: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm.
För att bli bättre på samordning i Halland finansierar även SFH projekt som utvecklar nya sätt att samarbeta.

Klicka här för att ladda ner vår nya broschyr 2017

Samordningsförbundet har tre huvuduppdrag:

• Att hjälpa enskilda individer till ett bättre liv.
• Att utveckla metoder så att myndigheter ska samarbeta på ett enklare sätt.
• Att ta till vara på kunskaper och sprida dem till flera.
 

Vilka vänder sig Samordningsförbundet till:

• Unga vuxna (18–29 år) utanför arbetslivet
• Långtidssjukskrivna
• Långtidsarbetslösa
• Långtidsberoende av försörjningsstöd
 

Anledningen att man behöver hjälp kan vara:

• Fysiska
• Psykiska
• Sociala
• Arbetsmarknadsmässiga
 

Gemensamt för dem som behöver hjälp kan vara:

• Behov av samordnade insatser från två eller fler myndigheter. 
• Insatserna syftar till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete/uppnå egen försörjning. 
• Insatserna står att finna inom de samverkande parternas kompetens där samverkan innebär minskad rundgång och bättre effekt

Aktuellt

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. En kris innebär att ställas inför en situation som upplevs svår att hantera. Läs mer