Organisationer


ORGANISATIONER

När man som individ drabbas av något som kräver samhällets stöd är det lätt att känna sig ensam. Eller att vara närstående till en drabbad. Det kan vara funktionshinder, utbrändhet, sociala händelser eller kanske av ekonomisk skäl. Anledningarna kan vara många. Många upplever lättnad när de träffar andra i samma situation som de själva och kan därmed komma vidare.
Här finns både organisationer som startats av kommuner och myndigheter med speciella fokus som finns ett stort behov av. Men även privata personer som startat organisationer där de känner att det behövs ett annat sätt att träffas än via myndighetsorganisationerna. Länkarna leder till organisationer som i sin tur likart inriktade organisationer har anslutit sig till.
I myndighetsorganisationerna finns det alltid utbildad personal. Hos brukarorganisationerna är det oftast personer med egna erfarenheter som driver föreningarna. Antingen med personliga erfarenheter eller som anhörig. 
 

MYNDIGHETSORGANISATIONER

Organisationer som finns här är startade på initiativ av en kommun eller en myndighet. De organisationer som i sin tur finns länkade på deras hemsidor kan vara brukarorganisationer. Brukarorganisationerna är inte bundna av tystnadsplikt.

Regionhandikapprådet

Regionhandikapprådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för 46 handikapporganisationer i Halland, Region Halland samt regionens lokala nämnder och övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden. Regionhandikapprådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.
Mer information

 

BRUKARORGANISATIONER

Brukarorganisationer har startats på privata initiativ. De finns väldigt många och ingen enhetlig sammanställd lista över alla. Dessa som är här har på eget initiativ samlat organisationer med liknande inriktning. Genom dessa kan du få reda på om det finns en brukarorganisation med de intresseområde som du har och om det finns i närheten av där du bor.
 

Brukarrådet Halland

Brukarrådet Halland är ett regionalt nätverk för missbruk och beroende. Nätverket består av ca 15 föreningar.
Följande föreningar ingår för närvande: KF Länken 67 Halmstad, KF Länken Falkenberg, Kungsbacka och Varberg, Sällskapet Länken Halmstad, Länk 80 Varberg, NBV/IOGT-NTO, Fontänhuset i Falkenberg, VågaVa, Kris, Unga Kris, RFHL Halmstad, LP-kontakten Falkenberg, RIA, Attention, Svenska Kyrkan.
Mer information om Brukarrådet Halland.


Hallandsrådet för psykiatribrukare

Hallandsrådet är en sammanslutning av sex föreningar i Halland, SAP Halland (Intresseföreingen för schizofreni och liknande psykoser), RSMH (Riksförbundet Social och mental Hälsa) samt ÅSS (Svenska Ångestsyndromsällskapet). Hallandsrådets uppgift är att representera psykiatribrukarna i möten och förhandlingar med Psykiatrin Halland.
Mer information på Hallandrådets hemsida.


NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH Halland bildades våren 2016 och består av fem organisationer:
• Autism & Aspergerföreningen Halland
• Riksförbundet Attention har två lokala föreningar: Halmstad/Hylte/Laholm samt Falkenberg/Varberg/Kungsbacka
• Falkenbergs Fontänhus
• Sociala arbetskooperativ som i sin tur har Knopster, 1trappaupp och Växtkraft
• SHEDO
Mer information om NSPH Halland
 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Hotell Hallandia