Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Nätverkslunch Leave No One Behind

Hur kan vi bidra till Social hållbarhet på våra arbetsplatser, på ett konkret och relevant sätt?

Genom de globala målen, Agenda 2030 lovar vi att skapa en bättre framtid, inte bara för de flesta, utan för alla. En framtid där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att leva rika och meningsfulla liv. En viktig förutsättning för att detta ska uppnås är möjligheten till ett arbete. En bra start på vägen för detta är att kunna komma ut och testa sin förmåga i en praktik och arbetsprövning. 

Leave no one behind