Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19
Samuel_Grahn_förbundschef

En gemensam plattform

Samordningsförbundet i Halland bildades 2010 för att skapa en gemensam plattform för samverkan mellan parterna Hallands kommuner, Region Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

Samordningsförbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse sammansatt av förtroendevalda och tjänstemän från de fyra parterna. Samordningsförbundet har en egen budget där parterna bidrar ekonomiskt med lika delar.


Vårt gemensamma mål är att enskilda individer ska ha så självständiga liv som möjligt och kunna försörja sig själva. Samordningsförbundet i Halland finns som plattform för att maximera respektive myndigheters och parters resurser för den enskilda individens bästa.

 

Parallellt med detta driver Samordningsförbundet i Halland även insatser för metodutveckling. Det handlar om att sprida kunskap, inspirera till fortutbildning och att ha lyhördhet för nyheter inom området. I uppdraget finns också att nå ut till arbetsgivare för att minska glappet mellan dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och dem som skapar arbetstillfällena. 

 

Samordningsförbundet strävar efter att myndigheterna tillsammans ska arbeta effektivare, samordnar och organiserar sig så att de personer som behöver stöd från flera myndigheter också får det samlade stödet.

 

Huvudmålet med det samordnade stödet är att personerna återställer eller ökar sin funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen har identifierats lokalt och består av personer i förvärvsaktiv ålder. Arbetslinjen är tydlig, men det innebär inte att varje insats måste leda till förvärvsarbete, men det är slutmålet.


Samordningsförbundet skall verka genom de fyra parterna och arbeta på både en strukturell nivå samt för den enskildes bästa. Personal som arbetar på uppdrag av Samordningsförbundet har tillsammans kompetens från de fyra parternas yrkesområde.


Den finansiella samordningen ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Vi kan ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som vi inte har möjlighet till i våra enskilda myndigheter.

Våra evenemang

Här hittar du och anmäler dig till våra
kommande utbildningar, nätverksträffar mm.

Kvinna i publiken räcker upp handen