Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Ansökan om medel

Tillhör du någon av förbundets parter och har en idé inom förbundets verksamhetsområde, som du ser behov av att utveckla?

 

Ansökan kan göras för:

  • att testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och organiseringar som inte finns idag
  • kostnader som gör det möjligt att utveckla samverkan, t ex lokaler, administration, samordnare
  • kostnader för kompetensutveckling där samverkan sker med minst två myndigheter/parter

Kontakta Samuel för vidare diskussion

Porträttbild på Samuel Grahn, Förbundschef

Samuel Grahn

Förbundschef
Telefon: 0723-22 81 70

E-post: 
samuel.grahn@sfhalland.se