Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Organisation

Samordningsförbundet i Halland leds och stöttas av styrelsen som består av ledamöter från medlemsorganisationerna. Kansliet består av förbundschefen som är ansvarig tjänsteman samt verksamhetsutvecklaren som bistår med att utveckla insatserna.

Beredningsgruppen leds av förbundschefen  och består av tjänstepersoner från parternas organisationer och ansvarar för att identifiera behov av insatser och i övrigt skapa förutsättningar för kommunikation och implementering i egen organisation.

De flesta insatser leds av en styrgrupp med resultat- och budgetansvar som rapporterar till förbundsstyrelsen.

Styrelsen

Samordningsförbundets högsta beslutande organ är förbundsstyrelsen, som består av representanter för de fyra huvudmännen. Från kommunerna och regionen utses ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politiska mandatfördelning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av chefstjänstemän. Styrelsen ska underlätta samverkan mellan huvudmännen kring arbetslivsinriktad rehabilitering, och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera. Inför varje nytt verksamhetsår fastställer styrelsen en verksamhetsplan och beslutar om budget. Styrelsen sammanträder ca 8 gånger per år, och datum för dessa möten hittar du i Kalendern.
Till grund för verksamheten i styrelsen ligger Lagen om finansiell samordning, samt den förbundsordning styrelsen fattat beslut om (se nedan).

Styrelseledamöter 2021:

Helene Andersson, ordförande. Region Halland.
Lars Öhlund, vice ordförande. Arbetsförmedlingen.
Linda Biltmark, ledamot, Försäkringskassan.

Eva Borg, ledamot, Kungsbacka kommun.

 

Ersättare:

Ove Bengtsson, Laholms kommun.
Eva Pehrsson-Karlsson, Varbergs kommun.
Kerstin Rosell, ledamot. Falkenbergs kommun.
Christofer Lundholm, Halmstads kommun.
Birgitta Årzén, Hylte kommun.
Margit Bik, Region Halland.
Anette Ryberg, Försäkringskassan.
Thomas Fager, Arbetsförmedlingen.

 

 

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Beredningsgruppen förser förbundschefen med förslag till lämpliga målgrupper och insatser för insatser. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar.

Medlemmarna i beredningsgruppen har mandat från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till målgrupper och projekt/verksamheter. Det ingår även att bidra med kunskap för att motverka parallella processer inom arbetsområdena.

Ordförande:

Samuel Grahn, förbundschef

Representanter:

Thomas Fager, Arbetsförmedlingen
Mikael Sturesson, Arbetsförmedlingen
Lisa Crona, Region Halland
Frida Lindh, Region Halland
Pia Ryberg, Försäkringskassan
Sara Alfredsson, Försäkringskassan
Karin Zetterman, Kungsbacka kommun
Kristina Hedlund och Christina Karlsson, Varbergs kommun
Jane Stensson och Josef Önnhed, Falkenbergs kommun
Jenny Johansson, Hylte kommun
Camilla Samuelsson och Jerker Lago, Halmstad Kommun
Marie Olsson, Laholms kommun

 

 

Vad händer i Halland

Håll koll på vårt kalendarium för kommande utbildningar, nätverksträffar mm.