Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Söker personal

Halmstad 221206

Samordningsförbundet söker handledare till den operativa delen av Individsamverkansteamet i Falkenberg och Varberg

Samordningsförbundet har funnits sedan 2010 och består av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Halland och länets sex kommuner.

Syftet med förbundet är att ”arbeta för att utveckla samordnad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.” Eller kort och gott: Medverka till att alla kan och tillåts delta i arbetslivet utifrån sina förutsättningar!

Samordningsförbundet finansierar Individsamverkansteam i länet. Vi söker nu handledare med utgångspunkt i Falkenberg och Varberg. Samarbete mellan alla fem Individsamverkansteam över länet kommer att ske. Vi söker en alternativt två handledare till de totalt 100%. Tjänsten/tjänsterna är i Falkenberg eller i Varberg eller i kombination av de båda. Utformningen av omfattning och placering är i nuläget flexibel.

Bakgrund

Individsamverkansteamen är en insats med syfte att stödja individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och att öka övergångarna till arbete och studier eller förflytta sig närmare arbetsmarknaden genom att starta upp förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. I Individsamverkansteamen arbetar vi aktivt med Vaeksthusets Forskningscenters forskning inom BIP-projektet (Beskaeftigelse Indikator-Projekt). Vi har utifrån denna forskning tagit fram ett svenskt koncept – SKAPA.

Handledarna som arbetar i projektet bedriver både gruppverksamhet och individuellt arbete, arbetar coachande gentemot deltagarna, med deltagarnas myndighetskontakter och med deltagarnas arbetslivsplanering och/eller studier i tätt samarbete med Individsamverkansteamens konsultativa del.

Vi söker totalt 100% handledare(kan delas till 50+50%) inom ett brett spektrum av kompletterande kompetenser (beteendevetare med systemkunskap, arbetsmarknadskompetens, studie- och yrkesvägledare, pedagog, arbetsterapeut mm) som kan bidra till en bred kompetens i teamet och kan ansvara för gruppverksamhet, men också ingå i Individsamverkansteamen och jobba med individärenden.

Vi söker handledare med:

Handledarna arbetar i tre ”riktningar”:

  1. Med deltagarna i grupp/enskilt för att rusta dem att förflytta sig närmare arbetsmarknaden eller nå arbete/studier.
  2. Med övrig personal i Individsamverkansteamet sker ett tätt och dagligt samarbete för att skapa gemensamma handlingsplaner för deltagarna och stödja individer med myndighetskontakter samt medverka i en hållbar överlämning till parternas verksamheter. Som handledare ingår du i ett av de fem Individsamverkansteamen, även i de som inte har en egen gruppverksamhet.
  3. Tillsammans med övriga medlemmar i Individsamverkansteamen samarbeta med arbetsgivare för att anskaffa praktik som leder till anställning och vara ett stöd i den omställningen.

Vi söker dig som:

Tidsperiod:

Enligt överenskommelse, men minst 1 år, med möjlighet till förlängning.

Sista ansökningsdag: 221222

Tillträde efter överenskommelse.

För mer information och för att skicka ansökan, vänd er till teamkoordinatorerna:

Ulrika Lindberg, 072-203 33 15 eller maila ulrika.lindberg2@halmstad.se

Linda Bertlin, 072-204 23 40 eller maila linda.bertlin@halmstad.se


Om oss


Organisation


Mål/Syfte


Söker personal


Ansökan om medel


Arkiv

Vad händer i Halland

Håll koll på vårt kalendarium för kommande utbildningar, nätverksträffar mm.


Kalendarium