Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Söker personal

Samordningsförbundets verksamhet bygger på att personal från förbundets ägarparter lånas in till förbundets insatser. När det finns behov av personal så kommer det publiceras här.

Samordningsförbundet söker en (1) handledare till Individsamverkansteamet i Halmstad och ESF-projektet PROGRESS

Samordningsförbundet har funnits sedan 2010 och består av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Halland och länets sex kommuner.

Syftet med förbundet är att ”arbeta för att utveckla samordnad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.” Eller kort och gott: Medverka till att alla kan och tillåts delta i arbetslivet utifrån sina förutsättningar!

Samordningsförbundet bedriver ESF-projektet PROGRESS och söker en handledare med utgångspunkt i Halmstad. Projektet kommer att arbeta i hela Halland (med utgångspunkter i Halmstad, Varberg och Kungsbacka) och arbeta med förberedande insatser i gruppverksamhet inom ramen för Individsamverkansteamen på dessa tre orter. Samarbete över hela länet kommer att ske.

Bakgrund

PROGRESS är en gruppverksamhet som kommer att ingå i Individsamverkansteamen. Syftet är att stödja individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, i syfte att öka övergångarna till arbete och studier eller förflytta sig närmare arbetsmarknaden genom att starta upp förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. I Individsamverkansteamen/PROGRESS kommer vi att arbeta aktivt med Vaeksthusets Forskningscenters forskning inom BIP-projektet (Beskaeftigelse Indikator-Projekt). Vi har utifrån denna forskning tagit fram ett svenskt koncept – SKAPA. Vi kommer också att arbeta för att under projektperioden implementera arbetssätt och goda erfarenheter från vårt förra ESF-projekt PARADIGM, som också tagit fram en metodbok.

Handledarna som arbetar i projektet bedriver gruppverksamhet, arbetar coachande gentemot deltagarna, med deltagarnas myndighetskontakter och med deltagarnas arbetslivsplanering och/eller studier i tätt samarbete med Individsamverkansteamens personal.

Beskrivning av arbetsinnehåll

Vi söker en handledare inom ett brett spektrum av kompletterande kompetenser (beteendevetare med systemkunskap, arbetsmarknadskompetens, studie- och yrkesvägledare, pedagog, arbetsterapeut mm) som kan bidra med en stark projektgrupp för att ansvara för gruppverksamheten, men också ingå i Individsamverkansteamen och jobba med individärenden. Två handledare har utgångspunkt i Kungsbacka, två i Varberg och två i Halmstad. Utbyte mellan utgångspunkterna kommer att ske.

Vi söker handledare med:

 • Kompetens att arbeta med målgruppen, individer mellan 16-64 år som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, och som kan bidra för att skapa ett helhetstänk kring livssituationen.
 • Erfarenheter av att planera, leda och genomföra gruppaktiviteter.
 • Systemkompetens om offentliga myndigheter och erfarenhet av samverkan, vara insatt i regler och bestämmelser samt stödja individerna i myndighetskontakter.
 • Kompetens för att hitta arbetsplatser som är villiga att ta emot personer ur målgruppen men också arbeta med att stärka arbetsplatsen och undanröja hinder. Upparbeta kontakter och stötta mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivaren.

Handledarna arbetar i tre ”riktningar”:

 1. Med deltagarna i grupp/enskilt för att rusta dem att förflytta sig närmare arbetsmarknaden.
 2. Med övrig personal i Individsamverkansteamet sker ett tätt och dagligt samarbete för att skapa gemensamma handlingsplaner för deltagarna och stödja individer med myndighetskontakter samt medverka i en hållbar överlämning till parternas verksamheter. Som handledare ingår du i ett av de fem Individsamverkansteamen, även i de som inte har en egen gruppverksamhet.
 3. Tillsammans med övriga medlemmar i Individsamverkansteamen samarbeta med arbetsgivare för att anskaffa praktik som leder till anställning och vara ett stöd i den omställningen.

Vi söker dig som:

 • Har tillsvidareanställning inom någon av förbundets medlemsorganisationer (Den som arbetar i detta uppdrag har kvar sin anställning men lånas ut från sin arbetsgivare, vilket sker i dialog med arbetsgivaren.).
 • Har erfarenhet och intresse av området/målgruppen och kan bidra utifrån de kompetenser som efterfrågas.
 • Har erfarenhet av att arbeta i projekt, samarbeta med andra, samverkan mellan myndigheter samt utvecklingsfrågor.
 • Har förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och använda givet mandat.
 • Är nyfiken och intresserad av att lära nya uppgifter.
 • Är bra på att entusiasmera och ge energi och stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser.
 • Uttrycker sig väl i tal och skrift och är bekväm med att stå framför folk, leda seminarier och workshoppar.
 • Har körkort, tillgång till egen bil önskvärt.

Projekttid

2021-02-01 till 2023-02-28

Sista ansökningsdag

2021-12-20

Tillträde efter överenskommelse.

För mer information och för att skicka ansökan, vänd er till förbundschef Samuel Grahn på 0723-228170 eller samuel.grahn@sfhalland.se.

Vad händer i Halland

Håll koll på vårt kalendarium för kommande utbildningar, nätverksträffar mm.