Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19