Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Samordningsförbundet söker handledare till den operativa delen av Individsamverkansteamet i Varberg

Samordningsförbundet har funnits sedan 2010 och består av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Halland och länets sex kommuner.

Syftet med förbundet är att ”arbeta för att utveckla samordnad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.” Eller kort och gott: Medverka till att alla kan och tillåts delta i arbetslivet utifrån sina förutsättningar!

Samordningsförbundet finansierar Individsamverkansteam i länet. Vi söker nu en handledare på heltid. För att vara aktuell för tjänsterna krävs tillsvidareanställning inom någon av förbundets medlemsorganisationer. (Den som arbetar i detta uppdrag har kvar sin anställning men lånas ut från sin arbetsgivare, vilket sker i dialog med arbetsgivaren.)

Du som handledare kommer arbeta i Individsamverkansteamet i Varberg. Samarbete mellan alla fem Individsamverkansteam över länet kommer att ske.

Bakgrund

Individsamverkansteamen är en insats med syfte att stödja individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och att öka övergångarna till arbete och studier eller förflytta sig närmare arbetsmarknaden genom att starta upp förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan.

Handledarna som arbetar i Individsamverkansteamen bedriver både gruppverksamhet och individuellt arbete, arbetar coachande gentemot deltagarna, med deltagarnas myndighetskontakter och med deltagarnas arbetslivsplanering och/eller studier i tätt samarbete med Individsamverkansteamens konsultativa del.

Vi söker handledare inom ett brett spektrum av kompletterande kompetenser (beteendevetare med systemkunskap, arbetsmarknadskompetens, studie- och yrkesvägledare, pedagog, arbetsterapeut mm) som kan bidra till en bred kompetens i teamet och kan ansvara för gruppverksamhet, men också ingå i Individsamverkansteamen och jobba med individärenden.

Vi söker handledare med:

 • Kompetens att arbeta med målgruppen, individer mellan 16-64 år som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, och som kan bidra för att skapa ett helhetstänk kring livssituationen.
 • Erfarenheter av att planera, leda och genomföra gruppaktiviteter.
 • Systemkompetens om offentliga myndigheter och erfarenhet av samverkan, vara insatt i regler och bestämmelser samt stödja individerna i myndighetskontakter.
 • Kompetens för att hitta arbetsplatser som är villiga att ta emot personer ur målgruppen men också arbeta med att stärka arbetsplatsen och undanröja hinder.
 • Upparbeta kontakter och stötta mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivaren.

Handledarna arbetar i tre ”riktningar”:

 1. Med deltagarna i grupp/enskilt för att rusta dem att förflytta sig närmare arbetsmarknaden eller nå arbete/studier.
 2. Med övrig personal i Individsamverkansteamet sker ett tätt och dagligt samarbete för att skapa gemensamma handlingsplaner för deltagarna och stödja individer med myndighetskontakter samt medverka i en hållbar överlämning till parternas verksamheter.
 3. Tillsammans med övriga medlemmar i Individsamverkansteamen samarbeta med arbetsgivare för att anskaffa praktik som leder till anställning och vara ett stöd i den omställningen.

Vi söker dig som:

 • Har tillsvidareanställning inom någon av förbundets medlemsorganisationer. Den som arbetar i detta uppdrag har kvar sin anställning men lånas ut från sin arbetsgivare, vilket sker i dialog med arbetsgivaren.
 • Har erfarenhet och intresse av området/målgruppen och kan bidra utifrån de kompetenser som efterfrågas.
 • · Har samverkanskompetens.
 • Har förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och använda givet mandat.
 • Är nyfiken och intresserad av att lära nya uppgifter.
 • Är bra på att entusiasmera och ge energi och stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser.
 • Har körkort.
 • Placeringsort Varberg

Tidsperiod

Enligt överenskommelse. Avtal skrivs för 2 år, med möjlighet till avslut med 3 månaders uppsägningstid för avtalet.

 

Intervjuer sker löpande. För mer information och för att skicka ansökan, vänd er till teamkoordinatorerna:

Ulrika Lindberg, 072-203 33 15 eller maila ulrika.lindberg@sfhalland.se

Linda Bertlin, 072-204 23 40 eller maila linda.bertlin@halmstad.se