Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Nu startar vi upp grupper inom IST – Progress!

IST/Progress 

Att förbereda sig inför ett framtida jobb eller studier i grupp har visat sig vara framgångsrikt. Därför finns nu även gruppverksamheten Progress inom våra Individsamverkansteam.

 

Grupprogrammet innehåller förutom individuellt stöd, bl.a. föreläsningar, vägledning, arbetsmarknadskunskap, studiebesök, arbetsträning och hälsofrämjande insatser.

Gruppverksamheten, som varar i 12 veckor, följt av minst 4 veckors arbetsprövning, startar med aktiviteter tre dagar/vecka som är förlagda i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Boende i Laholm och Hylte erbjuds plats i Halmstad och boende i Falkenberg erbjuds plats i Varberg.

 

Progress finansieras med hjälp av pengar från Europeiska socialfonden (ESF) och kommer att bedrivas under perioden 210201-230228.

 

Precis som med all verksamhet från Samordningsförbundet numera utgår IST/Progress från resultatet av den danska BIP-forskningen som sätter fokus på handledarens roll och på värdet av parallella och kontinuerliga insatser. Ett särskilt verktyg finns också där den enskilda kan utveckla och bedöma sina färdigheter inom områden som forskningen visat har betydelse för att få jobb.

 

Progress ingår som en del i Individsamverkansteamen (IST). Remiss skickas till respektive IST som sedan gör en individuell bedömning av hur individen får bäst stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

Här kan du skriva ut ett informationsblad till blivande deltagare om gruppverksamheten

Händer på ett bord