Falkenberg


SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet i Falkenberg

är ett myndighetsgemensamt team med uppdrag att hjälpa människor till en mer självständig tillvaro och en ökad livskvalitet. Vi erbjuder en samordnad rehabilitering där målsättningen är att deltagaren ska kunna komma ut i arbete eller studier.

Handläggarna i teamet kommer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, FAMI, Närsjukvården, Vuxenpsykiatrin samt Enheten för stöd och försörjning i Falkenbergs kommun.

Vår målgrupp är människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och som har en social, psykisk och/eller fysisk problematik där flera myndigheter behöver samarbeta kring personens rehabilitering. Tanken är att få en helhetssyn, därför arbetar vi utifrån individens perspektiv och kan erbjuda hela det utbud av insatser som finns hos de samverkande parterna. Vi arbetar med hela processen från medicinska utredningar och stöd i vårdkontakter till arbetsträning och anpassning av arbetssituationer.  

För att anmäla en deltagare fyller handläggare/kontaktperson hos någon av parterna i en remiss tillsammans med individen, och lämnar sedan remissen till oss. När vi har tagit emot remissen kallar vi individen till ett första möte med två av handläggarna i teamet. Därefter tar vi ställning till om Individsamverkansteamet kan ge rätt stöd. Man kan vara inskriven hos oss i upp till två år.

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Falkenberg. Se till att också individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig, kanske också med en rekommendation om fortsatt handläggning.

Om du vill nå oss kan du maila till ist.falkenber@sfhalland.se eller ringa 072-513 72 00. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet, inom någon annan organisation eller om du själv är intresserad av att veta mer om teamet.
 

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Meddelas senare