Halmstad

VÄXA i Halmstad är ett hälsoinriktat program i naturskön miljö
Halmstads kommuns arbetsmarknadsenhet driver sedan många år stadsbondgården Olofstorp, som är ett populärt utflyktsmål för allmänheten. Med start januari 2017 erbjuder verksamheten även naturunderstödd förrehabilitering med hälsofrämjande aktiviteter – VÄXA.

Projektperiod: 2016-08-15 – 2018-06-30

Målgrupp: Målgruppen är arbetslösa och/eller sjukskrivna personer i åldern 16-64 år med psykisk- och/eller fysisk ohälsa som är i behov av en förrehabiliterande insats innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas.

Remittenter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården, Socialtjänsten/Ekonomiskt bistånd samt Individsamverkansteamet (IST)

Upplägg:
Remitterande handläggare skickar in en intresseanmälan till VÄXA-projektet. Hälsocoach Nina Ellvén är projektledare för VÄXA och ansvarig för de naturunderstödda och hälsoinriktade aktiviteterna.
Studiebesök samt kartläggningssamtal sker på stadsbondgården Olofstorp. Innan start gör hälsocoachen tillsammans med deltagaren upp ett schema med de aktiviteter som deltagaren initialt skall delta i. Deltagaren kommer att självskatta sitt nuläge, hälsotillstånd samt upplevelse av aktivitet före och efter deltagandet i VÄXA.

Gruppstart med 8 deltagare, programmet pågår i 12 veckor. Deltagarna deltar i aktiviteter utifrån sina individuella scheman, under programmet sker uppföljningssamtal och handlingsplanen uppdateras kontinuerligt. Under den tionde veckan besöker en arbetsmarknadshandläggare verksamheten. Avslutningssamtal sker tillsammans med deltagare, remitterande handläggare och hälsocoach, resultatet av den förrehabiliterande insatsen dokumenteras i ett slutdokument som skickas till remitterande handläggare. Genom samverkan med remittenterna kan, i de fall det är lämpligt, fortsatt planering för deltagarna genomföras inom arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter.
Innehåll: Dagliga inslag av promenader och vistelse i naturen, trädgårds- och hantverksaktiviteter, samt hälsofrämjande samtal om kost, stresshantering, sömn och fysisk aktivitet.

Nästa planerade start: 26 mars                   
 
Anmälan: Handläggare hos remittent skriver tillsammans med deltagaren en intresseblankett:
Intresseanmälan Intresseanmälan VÄXA.docx

Intresseblanketten skickas till:    
Haldahuset
Arbetsmarknadsenheten
att. Rebecka Larsson
Knäredsgatan 23
302 50 HALMSTAD

 
Kontakt: Rebecka Larsson rebecka.larsson@halmstad.se

Broschyr:
Halmstad VÄXA FOLDER_TT.pdf

Uppföljning
Verksamheten följs upp såväl individuellt som på ett mer strukturellt plan därför så registreras deltagarna i SUS. Mer info samt blanketter för samtycke och registrering finns här:
www.susam.se/anvandarstod/blanketter se Finansiell samordning och samordningsförbund.

Varje deltagare följs av en syftesblankett med mål samt kontinuerlig uppföljning.
Den hittar ni här: www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

 

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Arbetsplatsambassadörsdag Tema Språkinlärning
Plats:
Folkets Hus Varberg
Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg
Tema: Öppen konferensplanering
Plats:
Samordningsförbundet i Halland