Handlingsplan

 

SVG_Handlingsplan.jpg

SAMVERKANPLANER

Att samarbeta över myndighetsgränser kräver individens medgivande och att det sker under ordnade former. För att inte ansvar ska förskjutas över myndighetsgränser och för att integriteten ska behållas har en Regional- och Lokal överenskommelse gjorts hur processerna ska se ut beroende på situation.
Vi i Halland har alla tillsammans på myndigheter och kommuner uppnått mycket goda resultat genom vårt sätt att samarbeta. Detta är tack vare mångas insats och goda hjärta på alla nivåer. Varje person som genom vår gemenamma ansträngning blir hjälpt till ett bättre liv är en högvinst för individen och alla dess närstående. God läsning! 

 

Regional överenskommelse om samverkan – RÖK

– ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället.

Syfte: Syftet med överenskommelsen om samverkan är att med utgångspunkt i lagar och föreskrifter som reglerar parternas ansvar för insatser och samverkan tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde och former för samverkan. Överenskommelsen omfattar såväl verksamhet i egen regi som privata utförare med uppdrag från kommun eller region.
Mål: Personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet till återhämtning genom vård, stöd och rehabilitering
så att de, utifrån egna önskemål, kan leva i samhällsgemenskap med andra.
RÖK gjord 2016

 

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Meddelas senare