Handlingsplan

SVG_Handlingsplan.jpg

SAMVERKANPLANER

Att samarbeta över myndighetsgränser kräver individens medgivande och att det sker under ordnade former. För att inte ansvar ska förskjutas över myndighetsgränser och för att integriteten ska behållas har en Regional- och Lokal överenskommelse gjorts hur processerna ska se ut beroende på situation.
Vi i Halland har alla tillsammans på myndigheter och kommuner uppnått mycket goda resultat genom vårt sätt att samarbeta. Detta är tack vare mångas insats och goda hjärta på alla nivåer. Varje person som genom vår gemenamma ansträngning blir hjälpt till ett bättre liv är en högvinst för individen och alla dess närstående. God läsning! 

 

Regional överenskommelse om samverkan – RÖK

– ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället.

Syfte: Syftet med överenskommelsen om samverkan är att med utgångspunkt i lagar och föreskrifter som reglerar parternas ansvar för insatser och samverkan tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde och former för samverkan. Överenskommelsen omfattar såväl verksamhet i egen regi som privata utförare med uppdrag från kommun eller region.
Mål: Personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet till återhämtning genom vård, stöd och rehabilitering
så att de, utifrån egna önskemål, kan leva i samhällsgemenskap med andra.
RÖK gjord 2016

 

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. OBS, kort ansökningsförfarande! Läs mer

Platser kvar till höstens Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning 22 oktober

Försäkringsmedicinsk grundutbildning för personer som arbetar med samordnad rehabilitering för personer i sjukskrivningsbar ålder i Halland. Utbildningen ges två gånger om året och är en heldagsutbildning. Gå in och anmäl er på länken i Kalendarium till vänster. Läs mer

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Socialförvaltningen Varberg rum Monark M1
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Nätverk VÄST 7-8/12
Plats:
Varberg