Individsamverkansteam


Individsamverkansteamen

Individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsörjning och välmående hos hallänningar. Individsamverkansteamen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

Teamen består av representanter från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionens öppenvård psykiatri/närsjukvård för effektiv samordning utifrån dina behov. Vi utgår från din förmåga!

I teamets verksamhet ingår även att ge konsultativt stöd till handläggare inom de medverkande aktörerna. I dessa fall svarar teamets företrädare på frågeställningar kring personen och lämnar en rekommendation om möjliga vägar till rehabilitering. 

Teamets uppdrag är att stödja deltagarna i processen att nå förmåga att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, arbete, studier eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Varje individs rehabiliteringsprocess ska få vara unik och teamet gör kontinuerliga avstämningar för att ge varje individ bäst förutsättningar för att komma vidare i sin rehabiliteringsprocess antingen i ordinarie utbud av insatser eller genom teamet.

Vi har fem stycken team i länet Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet, inom någon annan organisation eller om du själv är intresserad av att veta mer om teamet.
 
Kungsbacka:                               076-695 48 87                            ist.kungsbacka@sfhalland.se
Varberg:                                      010-1192614                              ist.varberg@sfhalland.se
Falkenberg:                                 072-513 72 00                            ist.falkenberg@sfhalland.se
Halmstad/Hylte:                         035-19 29 94                              ist.halmstad@sfhalland.se
Laholm:                                        070-362 47 22                            ist.laholm@sfhalland.se
 
Vill du remittera hittar du remisserna till teamen här:        https://sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter
 
Målgrupp för Individsamverkansteamen

  • Individen är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
  • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
  • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
  • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
  • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
  • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
  • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen.
  • 16-64 år folkbokförd i Halland

  

 
 
 

 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg