Informationsmaterial

Informationsmaterial 

Det finns väldigt mycket bra informationsmaterial både för internt bruk, för möten med brukare samt för möten med arbetsgivare. Allt som finns här är fritt att använda inom verksamheter inom Halland. Många av materialen är justerbara om det generella upplägget passar tänkt användnignsområde/tillfälle. 
En material återfinns även på andra ställen här på hemsidan. Har du glömt var kan du alltid leta här.

Trycksaker:

Övergripande om Samordningsförbundet i Halland

​​​​​​​• Broschyr 2017

Möten brukare IST eller konsultativa team

Folder: Avstämningsmöte
• Folder: Små steg till egen försörjning
 

Arbetsgivare

 

FILM

Samordningsförbundet i Halland - Malins story


SIP – så funkar det. 3 minuters film

UTBILDNINGSMATERIAL

Salut Hallands Metodhandbok och Verkstad

Under tre års tid har ett antal fokusområden arbetats fram av en projektgrupp. Syftet med projektet var att skapa en metodhandbok som hjälp för att integrera nyanlända, arbetslösa långt från arbetsmarknaden, m.fl. Den kompletta metodhandboken finns för beställning hos Samordningsförbundet och kan laddas ner här. I den finns handledning för respektive Verkstad, kompetenskrav och profil på handledaren för att det ska bli lyckade och energigivande sammankomster.
Här nedan finns alla delar i verkstaden som delkompendium för nerladdning.

Introduktion
Del 1, Samhällsorientering
Del 2, Arbete och närliggande frågor
Del 3, Hälsa
Del 4, Personlig utveckling
Del 5, Kulturmöten
Del 6, Språk
Energizers
Utvärdering

 

Utbildning: Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

Under hösten 2017 genomförs flera myndighetsgemensamma utbildningstillfällen med temat Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa. Här kan du ta del av utbildningsmaterialet:

Välkommen och SF-presentation.pptx
Trauma, migration och psykisk ohälsa Röda Korset.pdf
Sammanfattning Migration och psykisk ohälsa Religionsvetarna.pdf
 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg