Remisser/blanketter

Remisser

Under den här fliken samlas alla arbetsdokument som rör konsultation, remisser och andra gemensamma arbetsdokument och protokoll. Vissa material återfinns även på andra ställen här på hemsidan. Har du glömt var kan du alltid leta här.


Gemensamma blanketter
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss/konsultation till Individsamverkansteamen i Halland 2021-04-09
Underlag från socialtjänsten till vården 2020-02-07
Avslutsblankett 2020-01-28
IST Falkenberg
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag Falkenberg 2019-09-05
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
IST Halmstad/Hylte
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag Halmstad/Hylte 2016-03-22
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
IST Kungsbacka
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag 2020-09-22
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
Konsultationsutvärdering 2017-09-20
IST Laholm
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag Laholm 2016-05-12
Indikatorenkät avslutade deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
IST Varberg
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Information konsultativt uppdrag Varberg 2020-08-10
Indikatorenkät pågående deltagare 2018-09-28
Indikatorenkät avslutade deltagare 2019-09-03
Paradigm
Dokument PDF DOC Uppdaterad
Remiss IST Laholm och Paradigm 2018-06-26
Remiss Halmstad/Hylte IST och Paradigm 2018-06-26

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg