Varberg

VÄXA i Varberg är en förrehabilitering i grön miljö.

En utbildningsperiod varar i 16 veckor uppdelat i tre block. Varje grupp består av max 8 deltagare som träffas 3 dagar per vecka mellan 9.00 och 13.00. Dagen avslutas med att vi gemensamt äter vår medhavda lunch.

Vid behov ges möjlighet till individuella samtal på eftermiddagstid. Varje dag börjar med en morgonträff där vi går igenom dagens innehåll reflekterar över gårdagen. Sista dagen varje vecka avslutas med en återblick på den gångna veckan. 

Den första tredjedelen är avsatt till information om kursinnehåll, registrering, kartläggning och ett personligt nätverksmöte.

Nästa del av de 16 veckorna innehåller utbildning kring kost, hälsa, livskunskap och motivation.

Den avslutande delen fokuseras på att förbereda deltagaren för sin fortsatta utveckling mot sina egna uppsatta mål. I denna del träffar vi bl.a. Studie- och karriärcentrum. Vi får även kunskap i vardagsekonomi och data. I denna del har vi också en planerad uppföljning på det första nätverksmötet där det beslutas vem eller vilka som hjälper deltagaren vidare.

Under kurstiden samlar deltagaren allt sitt material i en personlig utvecklingsmapp som man sedan behåller.

Under de 16 veckorna jobbar vi i ett mycket lugnt tempo.  Deltagarna får mycket tid för att arbeta med sig själva och de ges möjlighet att bryta invanda tankesätt för att på så sätt komma en bit närmare sina mål.

Vår ambition är att deltagarna under projekttiden ges möjlighet att utvecklas för att nå egna uppsatta mål som skapar större delaktighet i samhället.

Kontakt:     
Kristina Möller 0703-866553  kristina.moller@varberg.se
Eva Bengtsson 0721-517328 eva.bengtsson@varberg.se

Broschyr:
Varberg VÄXA FOLDER_TT.pdf

Uppföljning
Verksamheten följs upp såväl individuellt som på ett mer strukturellt plan därför så registreras deltagarna i SUS. Mer info samt blanketter för samtycke och registrering finns här:
www.susam.se/anvandarstod/blanketter se Finansiell samordning och samordningsförbund.

Varje deltagare följs av en syftesblankett med mål samt kontinuerlig uppföljning.
Den hittar ni här: www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

 

Aktuellt

Förbundet söker arbetskonsulent till PARADIGM

Härmed välkomnar Samordningsförbundet intresseanmälningar för att från och med hösten gå in i uppdraget som arbetskonsulent i ESF-projektet PARADIGM. Läs mer

Förbundet söker Kartläggare/Processtöd

Härmed mottager vi Intresseanmälan för följande uppdrag för Samordningsförbundet i Halland: Läs mer

Presentationer från Samordningsförbundets dag

Tack alla åhörare, talare och arrangörer för en spännande Samordningsförbundetsdag. Den entusiasm och energi borgar för god samverkan för att hjälpa halläningar i behov av stöd. Läs mer

Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte söker handledare! Är du den person de söker?

Är du anställd av någon av förbundets parter? Är du intresserad av att stödja individer till arbete/studier med hjälp av samverkan som utgår från individens egen vilja och behov? Se länk nedan: Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Kalendarium

Tema: Verksamhetsplaneringskonferens
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Verksamhetsplaneringskonferens Endast dag 2
Plats:
Tylebäck Hotell och Konferens
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Meddelas senare