Läs mer här om hur vi följer riktlinjerna för Covid-19

Kort uppehåll för IST under sommaren 2024

Individsamverkansteamen i Halland kommer göra en kortare paus i det konsultativa arbetet inom våra Individsamverkansteam i sommar.

 

Under veckorna 29-31 hanteras inte remisser eller konsultationer i våra team i Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg och Kungsbacka.

 

Under veckorna 28-31 hanteras inte remisser eller konsultationer i Falkenberg.

 

De deltagare som är inskrivna i våra Individsamverkansteam har sina planeringar fortlöpande under sommaren. Varje deltagare har en individuell sommarplanering och våra handledare finns som resurs för varandra under semesterperioden.